SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2016 » Očekávané výsledky EHK-941 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-941 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-941 bakteriologická diagnostika

Vzorek 1

Nasofaryngeální výtěr od dítěte s dlouhotrvajícím kašlem.
Bordetella pertussis

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A.  Bordetella pertussis, Bordet agar B.  Bordetella pertussis, Charcoal agar C.  Bordetella pertussis, Columbia agar
A. Bordet-Gengou agar, 36°C, 72h, aerobně.
B. Charcoal agar, 36°C, 72h, aerobně.
C. Columbia agar, 36°C, 72h, aerobně, B. pertussis nepřítomna.


 

Vzorek 2

Izolát z krve od pacienta s chronickým zánětem průdušek.

Haemophilus influenzae


A.  Haemophilus influenzae, Levintal agar
A. Levinthal agar, 36°C, 24h, 5% CO2.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s akutním průjmem vzniklým po požití drůbežího masa.

Campylobacter jejuni

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A.  Campylobacter jejuni, COL agar B.  Campylobacter jejuni, CCD agar
A. Columbia agar, 36°C, 48h, mikroaerofilně.
B. CCD agar, 42°C, 48h, mikroaerofilně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od septického pacienta léčeného pro malignitu.

Enterococcus faecalis

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), vankomycin (VAN).


A.  Enterococcus faecalis, COL agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
AMP(2ug): 15 - 16 mm; VAN(5ug): 9 - 10 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
AMP: 2 - 4 mg/l; VAN: 16 - 16 mg/l.

Kmen je citlivý k ampicilinu a rezistentní k vankomycinu.

 

Vzorek 5

Pseudomonas aeruginosa

Vyšetřit citlivost k piperacilin-tazobaktamu (TZP), karbapenemům (meropenem - MEM, imipenem - IPM, ertapenem - ETP)


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
TZP(30-6ug): 11 - 11 mm; MEM(10ug): 9 - 10 mm; IPM(10ug): 9 - 10 mm; ETP(10ug): 6 - 6 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, IMP Etest, 36°C, 18 h):
TZP: 64 - 64 mg/l; MEM: 16 - 16 mg/l; IPM: >32 - >32 mg/l.

Kmen je rezistentní k piperacilinu/tazobaktamu i ke karbapenemům.


 

 

 

Nahoru