SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2017 » Očekávané výsledky EHK-959 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-959 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-959 bakteriologická diagnostika


Vzorek 1

Sputum pacienta s cystickou fibrózou s podezřením na pneumonii.

Burkholderia cepacia komplex

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A.  Burkholderia cepacia komplex + Streptococcus oralis, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 48h, aerobně.


 

Vzorek 2

Izolát z hemokultury od pacienta s hemoblastózou.

Enterococcus casseliflavus


A.  Enterococcus casseliflavus, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Salmonella sp., určete antigenní strukturu, event. též název sérovaru. Edukativní vzorek.

Salmonella Manhattan 6,8 : d : 1,5


A.  Salmonella Manhattan 6,8 : d : 1,5, Columbia agar B. Salmonella Manhattan 6,8 : d : 1,5, Columbia agar
A.+ B. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z moči od pacienta s nozokomiální infekcí močových cest.

Acinetobacter baumannii

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: amikacin (AMI), meropenem (MEM).


A.  Acinetobacter baumannii, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
AMI(30ug): 18 - 18 mm; MEM(10ug): 20 - 21 mm


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
AMI: 4 - 8 mg/l; MEM: 1 - 1 mg/l.

Izolát je citlivý k amikacinu i k meropenemu.

 

Vzorek 5

Staphylococcus aureus

Vyšetřit citlivost k  oxacilinu* (OXA) a klindamycinu (CLI).
* - cefoxitin (FOX) pro diskovou difuzní metodu


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
FOX(30ug): 14 - 16 mm; CLI(2ug): 25 - 26 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, pro OXA+ 2% NaCl, 36°C, 18 h):
OXA: 2 - 4 mg/l; CLI: 0,125 - 0,125 mg/l

PCR: pozitivní mecC

Kmen je rezistentní k oxacilinu a citlivý ke klindamycinu.


 

 

 

Nahoru