SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2017 » Očekávané výsledky EHK-978 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-978 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-978 - Bakteriologická diagnostika


Vzorek 1

Výtěr z krku od pacientky s bolestmi v krku a horečkou.

Streptococcus sk.C (betahemolytický)

Vzorek dále obsahoval: Neisseria lactamica, Streptococcus oralis


A.  Streptococcus sk.C + Neisseria lactamica, Streptococcus oralis, Columbia agarB. Streptococcus sk.C + Neisseria lactamica, Streptococcus oralis, Columbia agar
A. B. Columbia agar, 36°C, 24h, 5% CO2.


 

Vzorek 2

Izolát z likvoru od 80-ti leté pacientky s meningitidou.

Listeria monocytogenes


A.  Listeria monocytogenes, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s horečkou a průjmem po návratu z ciziny.

Shigella flexneri

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A.  Shigella flexneri + Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Columbia agar B. Shigella flexneri + Escherichia coli, Enterococcus faecalis, MacConkey agar
A.Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B.MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacienta se sepsí.

Salmonella Enteritidis

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), cefotaxim (CTX), ciprofloxacin (CIP).


A.  Salmonella Enteritidis, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
AMP(10ug): 20 - 22 mm; CTX(5ug): 23 - 24 mm; CIP(5ug): 24 - 24 mm<


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
AMP: 2 - 2 mg/l; CTX: 0,5 - 0,5 mg/l; CIP: 0,25 - 0,5 mg/l.

Izolát je citlivý k ampicilinu a k cefotaximu a rezistentní k ciprofloxacinu.

 

Vzorek 5

Staphylococcus aureus

Vyšetřit citlivost k  oxacilinu* (OXA), rifampicinu (RIF) a vankomycinu (VAN).
* - cefoxitin (FOX) pro diskovou difuzní metodu


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
FOX(30ug): 6 - 6 mm; RIF(5ug): 6 - 6 mm; VAN: nevyšetřuje se.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, pro OXA+ 2% NaCl, 36°C, 18 h):
OXA: >8 - >8 mg/l; RIF: >0,5 - >0,5 mg/l; VAN: 4 - 4 mg/l

PCR: pozitivní mecC

Kmen je rezistentní k oxacilinu, rifampicinu i k vankomycinu.


 

 

 

Nahoru