SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2017 » Očekávané výsledky EHK-988 - sérologie...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-988 - sérologie toxoplasmózy


 

Vzorek

Kvalitativní výsledky sérologických testů

Slovní hodnocení

Celkové protilátky

IgG

 

IgA

 

IgM

 

IgE

Interpretace I

Interpretace II

A

N

N

N

N

N

N

O-

B

N

N

N

N

N

N

O-

C

N

N

N

N

N

N

O-

D

P

P

N

N

N

S

O+

E

P

P

N

N

N

S

O+

 

Vysvětlivky:

Kvalitativní výsledky sérologických testů

N: negativní

H: hraniční 

P: positivní


                                      Slovní hodnocení

                                           Interpretace I

 

N:   Negativní, neobsahující antitoxoplasmické protilátky.

S:   Séropozitivní, antitoxoplasmické protilátky přetrvávající                              

      po toxoplasmóze prodělané před delším časem.

A:   Probíhající akutní toxoplazmóza je pravděpod

PA: Postakutní toxoplazmóza – hladiny protilátek ještě nestačily zcela

      poklesnout po již prodělané akutní fázi.

 

                                           Interpretace II

         

          N:   Negativní, momentálně neinfikován Toxoplasma gondii.

K:   Klinické příznaky pacienta mohou souviset s toxoplazmózou.

L:   Latentní toxoplazmóza. Případné klinické příznaky pacienta nejspíše s toxoplazmózou nesouvisejí.

G+:Primoinfekce v graviditě s rizikem infekce plodu je možná.

G-: Primoinfekce v graviditě nepravděpodobná, gravidita nejspíše není toxoplazmózou ohrožena.

O+:Případné změny na očním pozadí mohou souviset s toxoplasmózou.

O-: Souvislost případných změn na očním pozadí s toxoplasmózou je nepravděpodobná.

 

 20.10.2017

RNDr. Petr Kodym, CSc. - koordinátor EHK TOXO

 

 

 

Nahoru