SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2017 » Očekávané výsledky EHK 998 – Průkaz DNA HSV a VZV
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK 998 – Průkaz DNA HSV a VZV


Vzorky byly připraveny ředěním supernatantu tkáňové kultury lidských embryonálních fibroblastů, která byla infikována následujícími virovými kmeny: HSV1 – izolát z pacienta, HSV2 –izolát z pacienta, VZV – kmen OKA.

Jeden vzorek obsahoval vždy jen 1 kmen viru. Jako negativní kontrola byla použita neinfikovaná tkáňová kultura. Správné kvalitativní výsledky jsou uvedeny v tabulce, vyhodnocení kvantity bude provedeno na základě výsledků všech zúčastněných.

Všem děkuji za spolupráci a včasné zaslání výsledků.

 

S pozdravem

koordinátor série 998

 

Tabulka: Očekávané výsledky série 998

Označení

HSV1

HSV2

VZV

EHK 1

+

 

 

EHK 2

 

 

 

EHK 3

 

 

++

EHK 4

 

 

+

EHK 5

 

+

 

EHK 6

++

 

 

EHK 7

 

++

 

 

 

 

Nahoru