Centrum podpory veřejného zdraví

Kampaně a dny podporující zdraví

Kampaně

Každý rok pořádáme kampaně, které jsou věnovány tématům podpory zdraví a významným dnům ve zdravotnictví, jako je například Světový den bez tabáku (31.5.) nebo Světový den hygieny rukou (5.5.). Tyto kampaně jsou zaměřeny především pro žáky základních a mateřských škol, ale některá témata jsou určena i pro dospělou populaci.

Dny podporující zdraví

Významné dny ve zdravotnictví nebo dny podporující zdraví slouží jako připomínka tematicky vymezených hodnot, dosažených úspěchů lidstva či naopak hrozeb a boje proti nim. Některé dny jsou uznávány mezinárodně, některé národně. Většinu zpravidla vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) nebo Organizace spojených národů (OSN) či jiné nadnárodní instituce. V rámci primární prevence se věnujeme jen některým a vždy se snažíme k těmto dnům připojit krátký informační příspěvek na dané téma.