Centrum podpory veřejného zdraví

Tabák a alkohol

Užívání tabáku a pití alkoholu je ve většině vyspělých států pokládáno za jednu z nejzávažnějších, avšak preventabilních příčin úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění. Jedná se o celou řadu onemocnění, zejména kardiovaskulárních, nádorových a respiračních, jejichž léčba představuje významnou ekonomickou zátěž pro systém zdravotní péče.

Centrum podpory veřejného zdraví se v této oblasti zaměřuje zejména na prevenci zdravotně rizikového chování ve vztahu k užívání tabáku, nikotinu a pití alkoholu. Monitoruje jejich užívání realizací každoročního průzkumu NAUTA (Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice) a účastí v celosvětové studii GYTS (Global Youth Tobacco Survey, výzkum užívání tabáku mezi žáky a studenty ve věku 13 až 15 let). Dále se ve vztahu k této problematice podílí na tvorbě koncepčních a strategických dokumentů, legislativních norem, přípravě stanovisek k právním předpisům, realizaci akčních plánů Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním a účastní se práce v odborných komisích a dalších poradních orgánech. V rámci Centra jsou pro širokou veřejnost vydávány zdravotně výchovné materiály či realizovány preventivní programy zaměřené na prevenci užívání tabáku, nikotinu a alkoholu.