Národní referenční laboratoře

Národní referenční centrum pro posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů

Vedoucí: Ing. Karel Vrbík, telefon: 267 082 554; e-mail: karel.vrbik@szu.cz

Národní referenční centrum pro posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů provádí výzkumnou, referenční a expertizní činnost, vyvíjí a implementuje normalizované metody zkoušení emisí ze stavebních výrobků používaných ve vnitřním prostředí.

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

 

Další informace

Stavební výrobky – stanovení emisí