Odborná centra a pracoviště

Kancelář ředitele

Sekretariát
Podatelna
Pracoviště vzdělávání, výzkumu a zahraniční spolupráce
Krizové řízení
Středisko pro kvalitu a autorizaci
Oddělení biostatistiky
Středisko vědeckých informací
Odbor ICT