SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení toxikogenomiky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení toxikogenomiky


Vedoucí:   RNDr. Pavel Souček, CSc.

E-mail:  pavel.soucek@szu_cz

 

Základní informace o činnosti Oddělení toxikogenomiky
Oddělení toxikogenomiky (OT) se zabývá především komplexním výzkumem vlivu genetických faktorů na vznik nádorového bujení a průběh onkologických onemocnění. Jedním z našich cílů je sledovat úlohu vnímavosti vůči expozici chemickým látkám a posoudit možnosti využití genetických polymorfismů enzymů metabolismu v predikci rizika vzniku poškození genetického materiálu a následně nádorových onemocnění (prediktivní medicína). Dalším cílem je pochopit rozvoj nádorového onemocnění a využít jeho charakteristiky k definici terapeuticky významných profilů (farmakogenomika) a v konečném důsledku i přispět k cílenému vývoji léčiv specificky poškozujících nádorové buňky. Na modelových nádorových buněčných liniích sledujeme mechanismy účinků známých protinádorových léčiv (taxany, antracykliny) a hledáme možnosti zvýšení jejich léčebného efektu. Dále studujeme nová léčiva, která dosud nebyla zařazena do klinických studií a probíhá rozvoj buněčných modelů nádorového bujení. Proteinové a genové standardy jsou získávány molekulárním klonováním a heterologní expresí v laboratoři pracující v režimu GMO, kategorie I.
Pracovníci OT se účastní řešení řady domácích i zahraničních grantových projektů, publikují výsledky v odborných časopisech, přednáší na IPVZ, lékařských fakultách i Přírodovědecké fakultě UK a vedou studenty v rámci diplomových a doktorských studií. Součástí činnosti OT je i hodnocení žádostí o nakládání s geneticky modifikovanými organismy z hlediska zdravotních rizik.

Pracovníci OT
Projekty
Diplomové a doktorské práce
Vědecká činnost

Zahraniční spolupráce

Publikační činnost

Nahoru