SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení centra CTZB, národní referenční...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení centra CTZB, národní referenční pracoviště a laboratoře


Centrum zahrnuje následující oddělení:

Oddělení alternativních toxikologických metod

Pracoviště provádí toxikologické laboratorní zkoušky v modelových biologických systémech alternativními metodami ( např. metody QSAR, buněčné, tkáňové a orgánové kultury) ke stanovení kožní a oční dráždivosti, fototoxicity, kožní absorpce a penetrace, genotoxicity/mutagenity a akutní toxicity u chemických látek, zdravotnických prostředků a spotřebních výrobků, zabývá se výzkumem a referenční činností.

Oddělení biomediciny a welfare pokusných zvířat

Pracoviště biomedicíny provádí kožní testy ve skupinách dobrovolníků ke stanovení bezpečnosti a funkce kosmetických přípravků a spotřebních výrobků včetně souvisejících fyzikálních a chemických zkoušek, provádí biologické zkoušky in vivo u zdravotnických prostředků, zabývá se výzkumem a referenční činností v oblasti kosmetických prostředků.

Pracoviště welfare pokusných zvířat slouží pro SZÚ i další subjekty jako referenční akreditované uživatelské a chovné zařízení pokusných zvířat jak pro konvenční chovy laboratorních zvířat, tak chovy v kvalitě SPF i pro práce v biologickém riziku kategorie III a nakládání s GMO kat.I a II.

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Laboratoře působí v oblasti hodnocení bezpečnosti výrobků a poskytují kvalitní laboratorní výsledky s vysokou spolehlivostí. Jsou součástí laboratoří akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod číslem 1206 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Oddělení toxikogenomiky

Pracoviště provádí základní a aplikovaný výzkum se zaměřením na odhalování mechanismů chemické karcinogeneze a tumorigeneze tam, kde se předpokládá vliv pracovního a životního prostředí, skrínink genetické disposice, využití metod genomiky a proteomiky pro preventivní a diagnostická opatření vedoucí k širšímu využití toxikogenomiky ve veřejném zdraví, zejména v oblasti prevence a prognózy nádorových onemocnění.

Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU

Pracoviště pro bezpečnost speciálních druhů potravin je zaměřeno na hodnocení bezpečného používání doplňků stravy, potravin pro zvláštní výživu a dalších druhů potravin

Pracoviště mikrobiologie předmětů běžného užívání (PBU).

 

Národní referenční laboratoře a centra (NRL, NRC)    
NRL pro genetickou toxikologii   NRC pro posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů
NRL pro experimentální imunotoxikologii   NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let
NRC pro kosmetiku   NRL pro aditiva v potravinách
NRL pro ochranu laboratorních zvířat   NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí
NRP pro expozice organickým chemickým látkám    

Nahoru