SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Opětovné zavedení stanovení obsahu metanolu v...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Opětovné zavedení stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích

Stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích. Opětovné zavedení


Na základě opět se objevujících požadavků občanů nabízí Státní zdravotní ústav - Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků (Praha) pro všechny zájemce stanovení obsahu metylalkoholu v alkoholických nápojích s deklarovaným obsahem cca 40 % obj. etylalkoholu.

Zájemci o tuto službu mohou jako doposud doručit vzorky podezřelého alkoholu v původním obalu do naší laboratoře pouze osobně. Naši pracovníci si odeberou z originálního balení vzorek o objemu cca 10 ml a obal vyfotografují. Zároveň vyplní ve spolupráci se žadatelem formulář. Tentýž formulář může žadatel vyplnit též předem.

Formulář žádosti o laboratorní vyšetření Formulář žádosti o laboratorní vyšetření

Vzhledem k tomu, že požadavků na analýzy je již poměrně málo, nemůžeme blokovat zařízení pouze pro analýzy metanolu a proto prodlužujeme termín na poskytnutí výsledků analýz na 10 pracovních dní. Standardní způsob podání informace o obsahu metanolu je zaslání emailem.

Poplatek za analýzu 1 vzorku je 300 Kč bez DPH. Tento poplatek musí být uhrazen v hotovosti při předání vzorku(ů) v pokladně ústavu, jinak nebude analýza provedena. Přesné instrukce dostane žadatel při předávání vzorků.

Podmínka pro provedení analýz je poskytnutí nezbytných informací požadovaných ve formuláři, zejména z důvodů možného dalšího šetření orgánů státní správy.

Informujte nás prosím předem telefonicky, abychom mohli domluvit na bezproblémovém převzetí vzorků v pracovní dny mezi 8.00 a 15.00 hod.


Adresa:

Státní zdravotní ústav

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

(areál vedle Vinohradské nemocnice)


Informace podávají:

Ing. Karel Vrbík, tel. 267082554, email: vrbik@szu_cz

Ing. Petr Gajdoš, tel. 267082249(2347), email: petr.gajdos@szu_cz

Mgr. Václav Ševčík, tel. 267082347, email: vaclav.sevcik@szu_cz

Vzorky k rozborům přijímá: pí Roučková, míst. č. 35, budova 11, tel. 267082584.

Zájemce z Brna a okolí upozorňujeme na možnost nechat si analyzovat vzorky též v naší pobočce v Brně. Podmínky jsou však rozdílné od pražské laboratoře.

Kontakt: RNDr. I. Řehůřková, PhD., 515577534, rehurkova@chpr_szu_cz

Nahoru