SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva » Hodnotící studie Školního projektu „Ovoce,...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hodnotící studie Školního projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“


PRUBEZNA_ZPRAVA_SZU_2021.pdf Hodnotící studie školního projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol" - Průběžná zpráva za rok 2021 (1016.37 KB)
 Ovozel_2021.pdf Hodnotící studie školního projektu "Ovoce, zelenina a mléko do škol" - Průběžná zpráva za rok 2020 (820.06 KB)


hodnotici_studie_A5.pdf 
Informační leták pro účastníky hodnotící studie Školního projektu OZMDŠ

Dotazník pro žáky 1. stupně Dotazník pro žáky 1. stupně
Dotazník pro žáky 2. stupně Dotazník pro žáky 2. stupně
Dotazník pro rodiče Dotazník pro rodiče
Dotazník pro školu Dotazník pro školu

Co je Školní projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ (OZMDŠ)?

 • Děti na základní škole dostávají pravidelně zdarma ovoce, zeleninu, mléko a neochucené mléčné výrobky (ochucené mléčné výrobky pouze s příplatkem rodičů). Dodávané šťávy a pyré z ovoce a zeleniny musí být bez přidaného cukru, tuku, soli, sladidel a konzervantů.
 • Cílovou skupinou projektu jsou všichni žáci základních škol.
 • Garantovány jsou dodávky produktů alespoň dvakrát měsíčně po dobu celého školního roku.
 • Součástí projektu jsou bezplatná doprovodná vzdělávací opatření (DVO) organizovaná dodavateli, např. návštěvy farem, ochutnávky ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, práce na školním pozemku nebo vzdělávací akce (1/4 rozpočtu).
 • Gestorem projektu, částečně hrazeného z prostředků EU, je Ministerstvo zemědělství, administrátorem projektu je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).
 • V ČR studii realizuje Státní zdravotní ústav, oddělení Monitorování zdravotního stavu, které má bohaté zkušenosti s realizací zdravotních šetření (https://www.szu.cz/tema/studie)

 

Co je cílem projektu OZMDŠ?

 • Vytvářet zdravé stravovací návyky u dětí.
 • Trvale zvýšit konzumaci ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků u dětí, a tím předcházet rozvoji onemocnění spojených se špatnými stravovacími návyky (obezita, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a podobně).
 • Podporovat znalosti o zdravých stravovacích návycích.
 • Podporovat zemědělskou produkci a zpracování ovoce, zeleniny a mléka v ČR.

 

Proč je třeba provést hodnotící studii?

 • Realizaci Hodnotící studie ukládá členským státům Evropská komise (EK).
 • Cílem je posouzení úspěšnosti/účinnosti školního projektu OZMDŠ nezávislou institucí.

 

Na jaké otázky má Hodnotící studie přinést odpovědi?

 • Přispěl u dětí školní projekt ke zvýšení celkové spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků?
 • Došlo ke změně v podílu dětí, které zkonzumují doporučené denní množství ovoce a zeleniny  a mléčných výrobků bez přidaného cukru?
 • Do jaké míry zvyšuje školní projekt povědomí dětí o nabídce zemědělských produktů, a o zdravotním významu jejich konzumace?
 • Jak je školní projekt vnímán a hodnocen školou, žáky, rodiči i dodavateli?

 

 Co výsledky studie umožní?

 • Vyhodnotit stravovací návyky dětí.
 • Vymezit oblasti školního projektu, které je potřeba zlepšit.
 • Posoudit úroveň doprovodných vzdělávacích opatření.
 • Předložit Evropské komisi podklady pro případné reformy a úpravy projektu.

 

Jak Hodnotící studie probíhá?

V letech 2020 a 2022 proběhnou dvě dotazníková šetření na reprezentativním vzorku dětí prvního i druhého stupně ZŠ.

Dotazníkového šetření se na vybraných školách účastní děti (dotazník pro žáky) a jejich rodiče (dotazník pro rodiče). Dotazníky u dětí zjišťují frekvenci konzumace ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, stravovací preference, znalosti zdravého stravování a vnímání školního projektu.

Zjišťovány jsou také informace o fungování školního projektu v dané škole (dotazník pro školu).

 

Rok 2020

Dotazníkové šetření, původně plánované na březen až květen, se kvůli uzavření škol v důsledku epidemie onemocnění Covid-19 uskutečnilo až na podzim roku 2020. Vzhledem ke komplikované situaci na školách a možnému přechodu většího počtu škol na distanční výuku, byly vytvořeny online verze všech dotazníků, které umožnily dětem vyplnit dotazníky samostatně mimo školu.

Rok 2021

Zpracování dat z roku 2020 - Průběžná zpráva za rok 2020 (820.06 KB)

Zpracování dat za rok 2021 - Průběžná zpráva za rok 2021 (1016.37 KB), hodnocení tištěných materiálů k DVO, aktualizace metodiky pro rok 2022

Rok 2022

Na únor až duben 2022 je plánována druhá etapa šetření, která proběhne online formou.

Oslovené školy budou rozděleny do tří skupin:

 • Školy, které se účastnily 1. etapy Hodnotící studie s nejlepší respondencí (46 škol)
  • ­online šetření u rodičů a dětí v páté a deváté třídě
  • posouzení změn u stejných dětí a rodičů, které vyplnily dotazník v 1. etapě
 • Školy, které souhlasily s účastí v 1. etapě Hodnotící studie, bez ohledu na to, zda realizace na škole nakonec proběhla (292 škol)
  • online šetření u rodičů a dětí ve čtvrté a osmé třídě
  • získání dat pro druhé kolo průřezového šetření
 • Školy, které byly v 1. etapě osloveny, ale nereagovaly na výzvu k účasti ve studii a Hodnotící studie se tedy nezúčastnily (1280 škol)
  • online šetření pouze pro ředitele školy (bez účasti žáků)
  • získání hodnocení školního projektu od co největšího počtu škol

Zdroje dalších informací:

www.ovocedoskol.szif.cz

www.skolniprojekty.info

www.vyzivadeti.cz

Nahoru