SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení biomediciny a welfare pokusných zvířat » Pracoviště biomedicíny
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pracoviště biomedicíny


Vedoucí:   RNDr. Hana Bendová, Ph.D.

E-mail:  hana.bendova@szu_cz

Pracoviště biomedicíny provádí toxikologické laboratorní zkoušky in vivo ve skupinách dobrovolníků a související fyzikální a chemické zkoušky jako podklad pro vyhodnocení bezpečnosti u předmětů běžného užívání zejména u kosmetických přípravků a jejich ingrediencí, zdravotnických prostředků, chemických látek a přípravků, výrobků pro děti včetně hraček, osobních ochranných pracovních prostředků.
Provádí hodnocení účinnosti finálních kosmetických přípravků s využitím klinických a instrumentálních metod včetně stanovení SPF / UVA-PF in vivo ve skupině dobrovolníků a in vitro spektrofotometricky.
Provádí toxikologické laboratorní zkoušky in vivo závaznými konvenčními metodami u zvířat , jako podklad pro prohlášení o shodě u zdravotnických prostředků, dle ČSN EN ISO 10993-10.
Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Kontakt pro zkoušení: RNDr. Hana Bendová, Ph.D., Email: hana.bendova@szu_cz
Provádí referenční činnost na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví, zajišťuje unikátní metodické toxikologické laboratorní postupy pro hodnocení toxikologických vlastností u látek a výrobků v rámci NRL pro experimentální imunotoxikologii, NRC pro kosmetiku.
Zabývá se vědecko-výzkumnou a publikační činností v rámci výzkumných projektů národních a mezinárodních grantových agentur, zajišťuje účast expertů za ČR v pracovních skupinách a výborech orgánů Evropské Komise a Rady EU, pro Peer Review v rámci Vědeckého výboru ESAC-ECVAM a ICCVAM USA, OECD, Rady Evropy a v pracovních skupinách CEN a ISO, zejména v oblasti kosmetických prostředků a alternativních metod.
Podílí se na normotvorné činnosti v oblasti tvorby standardních metod zkoušení úrovni ISO, CEN, OECD apod., na tvorbě metodických návodů a doporučení na národní a mezinárodní úrovni.


    Národní referenční laboratoře a centra: NRL, NRC
Akreditace   NRL pro genetickou toxikologii
Metody   NRL pro experimentální imunotoxikologii
Legislativa   NRC pro kosmetiku

 

Nahoru