SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » Surveillance ATB rezistence » Pracovní skupina pro monitorování rezistence -...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pracovní skupina pro monitorování rezistence - PSMR

logo_obr03.jpg Pracovní skupina pro monitorování (antibiotické) rezistence PSMR získává objektivní, nezávislé údaje o aktuálním stavu a trendech antibiotické rezistence hlavních bakteriálních původců infekčních onemocnění prostřednictvím surveillance - systematického a trvalého sběru dat o antibiotické rezistenci, a analýzou těchto údajů poskytuje podklady pro antibiotickou politiku. PSMR byla ustavena v roce 1990 při Národní referenční laboratoři pro antibiotika (NRL/ATB) Státního zdravotního ústavu (SZÚ).  Od roku 2011 sdružuje PSMR zástupce více než 50. mikrobiologických laboratoří České republiky (ČR), jejichž spádová oblast zahrnuje zhruba 90 % populace ČR. Účast v PSMR je dobrovolná, členové PSMR se přihlašují do jednotlivých projektů podle možností laboratoře. Všechny shromažďované údaje jsou získávány v procesu běžné každodenní rutiny za dodržení podmínek správné laboratorní praxe. Projekty jsou strikně nezávislé.  


Projekty

Antibiotická rezistence hlavních původců bakteriálních infekcí se v ČR sleduje ve třech projektech:

1) Respirační studie ATB rezistence

2) Močová studie ATB rezistence

3) European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)

 

Spolupráce. PSMR úzce spolupracuje se Subkomisí pro antibiotickou politiku ČLS JEP a s Pracovními skupinami (PS) Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.

Využití dat. Národní údaje o antibiotické rezistenci bakterií, získané PSMR,  upřesňují pozici léků volby a alternativ, kterou mají v ČR jednotlivá antibiotika u příslušných infekcí. Tyto údaje jsou podkladem pro vypracování doporučených postupů pro správné používání penicilinů,  makrolidů a fluorochinolonů,  pro léčbu komunitních infekcí dýchacích a močových cest,  a pro profylaxi infekcí způsobených kmeny s nebezpečnou rezistencí.

V souladu s požadavky, které vyhlásil Národní antibiotický program ČR, jsou údaje získané projekty PSMR základním východiskem pro zavedení multidisciplinárních aktivit směřujících k snížení rizika vzniku, výskytu a šíření bakterií rezistentních k antibiotikům v ČR a tím k ochraně zdraví pacientů a  kvality života lidské populace.

 

 

 

Nahoru