SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční centrum pro infekce spojené... » Metodické postupy » Předběžná doporučení při podezření na...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Předběžná doporučení při podezření na zavlečenou infekci MERS koronavirem (MERS-CoV) ve zdravotnických zařízeních

V souvislosti s epidemickým výskytem infekce MERS-CoV v Jižní Koreji, která má převážně nozokomiální charakter (přenos na pacienty, zdravotnický personál a rodinné příslušníky od hospitalizovaných pacientů s prokázanou infekcí MERS-CoV), doporučuje Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí SZÚ Praha následující opatření:


  • Informovat pracovníky nemocničního Týmu pro prevenci a kontrolu infekcí nebo pracovníka pověřeného touto agendou o riziku zavlečení infekce MERS-CoV, a jejich prostřednictvím organizovat níže uvedená opatření.
  • Informovat zdravotnický personál daného zdravotnického zařízení o možnosti zavlečení infekce MERS-CoV z rizikových oblastí (zejména jihokorejská státní příslušnost, cestovatelská anamnéza do Jižní Koreje, případně do zemí Arabského poloostrova, a dále přítomnost klinických příznaků možné koronavirové infekce - viz příloha: Algoritmus vyšetření MERS-koronaviru Algoritmus vyšetření MERS-koronaviru)
  • Klinická pracoviště zdravotnického zařízení, kde dochází k primárnímu kontaktu s akutně nemocnými osobami (zejména akutní příjem, pracoviště intenzivní péče apod.), dostatečně vybavit ochrannými pomůckami (ústenky, respirátory FFP2 nebo FFP3, rukavice, jednorázové pláště, těsnící brýle k ochraně očí). Informovat a vycvičit zdravotnický personál těchto pracovišť v jejich správném používání.
  • Při zjištění osob splňujících klinická a epidemiologická kritéria možné infekce MERS-CoV zajistit neprodleně zdravotnický personál, který jim poskytuje péči, ochrannými pomůckami (nejméně chirurgická ústenka, optimálně respirátor FFP2 nebo FFP3, rukavice, jednorázový plášť, ochrana očí těsnícími brýlemi).
  • Osobu se suspektní infekcí MERS-CoV izolovat v samostatné místnosti (optimálně s podtlakovou ventilací, je-li k dispozici), a zajistit ji do transportu i během transportu na specializované pracoviště chirurgickou ústenkou.
  • Osoby se suspektní infekcí MERS-CoV transportovat na specializované pracoviště Infekční kliniky Nemocnice Bulovka. Transport organizovat neodkladně po dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Infekční klinikou.
  • Všechna další opatření organizovat dle instrukcí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (zajištění osob v kontaktu, dekontaminace a desinfekce apod.).

 

Přílohy k článku:

 příloha: Algoritmus vyšetření MERS-koronaviru příloha: Algoritmus vyšetření MERS-koronaviru (44,41 KB)

 příloha - Standardní opatření k eliminaci rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče příloha: Standardní opatření k eliminaci rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče (41,50 KB) ).

 

 

 

Nahoru