SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Integrovaný operační program (IOP) » Přístrojové vybavení Centra toxikologie a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Přístrojové vybavení Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Centra zdraví, výživy a potravin

Reg. č. CZ. 1.06/3.2.01/10.08254 (01. 10. 2012 – 30. 9. 2014)  


Cíl projektu

Předmětem řešeného projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení Státního zdravotního ústavu (SZÚ):

Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti

  • Národní referenční laboratoře (NRL) pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let,
  • NRL pro experimentální imunotoxikologii

a Centra zdraví, výživy a potravin

  • Oddělení analýzy bezpečnosti potravin.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu a zvýšit kvantitu vyšetření a v důsledku toho dosáhnout vyšší úrovně ochrany spotřebitele. Vedle kapacitního navýšení počtu analýz dojde rovněž k zavedení nových typů analytických metod s odpovídajícími výkonnostními parametry, které přispějí k rozšíření portfolia analyzovaných cílových látek (analytů) a typů vzorků. Na pořizovaných zařízeních budou prováděny nové typy chemických analytických a biologických metod, které přispějí k efektivnějšímu cílenému vyhledávání nebezpečných výrobků a sledování zdravotních rizik.

Projekt přispěje k zavedení a aplikaci progresivních biologických a chemických analytických metod pro stanovení široké škály toxických látek nezbytných pro kontrolu bezpečnosti výrobků určených pro styk s potravinami, výrobků pro děti do 3 let a hraček, kosmetických výrobků a potravin. Modernizace přístrojového vybavení v laboratoři provádějící genotoxické a imunotoxické metody umožní zvýšení kvality prováděných zkoušek v souladu s principy správné laboratorní praxe. Správné vyhodnocení zdravotních rizik poskytne oporu pro orgány státní správy při komunikaci a řízení rizik. Hodnocení zdravotních rizik u potravin v ČR, např. v oblasti škodlivých kontaminantů či nutrientů, jejichž nedostatek může ohrožovat zdraví populace, se zaměří na identifikaci a management rizika u vybraných druhů potravin.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontaktní osoba: Lenka Miková (e-mail: lenka.mikova@szu_cz, telefon: (420) 267 082 210)

Výběrová řízení

  • VŘ001 - Dodávka přístrojového vybavení pro CTZB a CZVP (ZDE);
  • VŘ002 - Administrace rozvojových projektů IOP (ZDE);
  • VŘ003 - Dodávka přístrojového vybavení pro CTZB a CZVP - opakované VŘ (ZDE);
  • VŘ004 - Dodávka hmotnostního spektrometru s indukčně významným plazmatem II. (ZDE);
  • VŘ005 - Administrace rozvojových projektů IOP II. (ZDE);

Publicita projektu

Dne 30.9.2014 byla ukončena realizace projektu díky němuž bylo Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti společně s Centrem zdraví, výživy a potravin vybaveno 9 novými přístroji v celkové hodnotě 20 milionů korun.

Tisková zpráva

8254 Tisková zpráva.pdf 8254 Tisková zpráva.pdf (530,42 KB)

Uveřejněné články

Nahoru