SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Program Škola podporující zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Program Škola podporující zdravíspz_zs_logo.jpg - logo pro ZŠ/SŠ                            spz_ms_barevne_logo.jpg - logo pro MŠ


Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze.

Národní síť programu Škola podporující zdraví v ČR je zároveň jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in Europe (SHE), která má v Evropě tradici od roku 1992.

 

Programu Škola podporující zdraví byl 18. 11. 2015 věnován celodenní seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Na tomto mezioborovém a meziresortním semináři zaznělo mnoho příspěvků oceňujících program ŠPZ pro jeho komplexnost v pojetí zdraví a v přístupu ke školské prevenci rizikového chování. Krátká reportáž ze semináře, pořádaném pod záštitou poslance Mgr. Petra Kořenka a poslankyně Mgr. Niny Novákové, na kterém vystoupila mj. mezi hosty také ministryně školství, zástupci rezortu zdravotnictví a školství, ředitelka České úřadovny WHO, ústřední školní inspektor a řada ředitelů škol podporujících zdraví je dostupná na https://www.youtube.com/watch?v=lknl7OsY-lY.  

Článek z časopisu Hygiena 61(1), str. 42-43  Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma "Škola podporující zdraví" ke stažení zde 

Publikace, určená pro ZŠ, SŠ "Program Škola podporující zdraví" ke stažení zde

Publikace, určená pro MŠ "Program Škola podporující zdraví" ke stažení zde


Inovované materiály pro MŠ ke stažení zde


V rámci programu Škola podporující zdraví jsme v nedávné době vytvořili metodiku pro Střediska volného času/Domovy dětí a mládeže a Školní družiny/Školní kluby.

 

 Metodika pro střediska volného času a domovy dětí a mládeže

 Metodika pro školní družiny a školní kluby

 

Informace o síti Zdravých školních jídelen naleznete zde a publikace ke stažení ze Zdravých školních jídelen zde

 


Nahoru