SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Hygiena životního prostředí » Hygiena vody » PT#V/2/2005 Vybrané ukazatele jakosti pitné...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

PT#V/2/2005 Vybrané ukazatele jakosti pitné vody a PT#V/3/2005 Odběry vzorků pitné vody. Orientační senzorická analýza

Program a některé přednášky ze semináře/konzultačního dne, který se konal 31. března 2005 ve Státním zdravotním ústavu v Praze.

Zahájení
Ing. Eva Břízová, CSc.
Státní zdravotní ústav

Senzorika v oblasti pitné vody – souhrn současných poznatků a připomínek WHO Senzorika v oblasti pitné vody – souhrn současných poznatků a připomínek WHO (187,77 KB)
MUDr. František Kožíšek, CSc.
Státní zdravotní ústav

Senzorické metody a jejich využití Senzorické metody a jejich využití (33,81 KB)
Ing. Josef Barvíř

TNV 75 7340 Jakost vod – Metody orientační senzorické analýzy, aplikace v rámci rutinní činnosti laboratoře,využití při procesu akreditace/autorizace
Ing. Eva Břízová, CSc., RNDr. Pavel Kořínek, PhD.
Státní zdravotní ústav; ZÚ Brno

Komentář k hodnocení PT#V/3/2005 Orientační senzorická analýza.
Ing. Bohumír Vospěl
ENGLOBER s.r.o

Palivová okysličovadla v pitné vodě - Základní charakteristika sloučenin použitých jako standardy pro PT#V/3/2005 Orientační senzorická analýza Palivová okysličovadla v pitné vodě - Základní charakteristika sloučenin použitých jako standardy pro PT#V/3/2005 Orientační senzorická analýza (121,51 KB)
RNDr. Viktor Kliment
Státní zdravotní ústav

Komentář k hodnocení PT#V/3/2005 Odběry pitné vody Komentář k hodnocení PT#V/3/2005 Odběry pitné vody (118,34 KB)
Ing. Eva Břízová, CSc.
Státní zdravotní ústav

Vyhodnocení PT# V/2/2005 Vybrané ukazatele jakosti pitné vody.
Ing. Eva Břízová, CSc.
Státní zdravotní ústav

Dotazy + diskuse

Nahoru