Časopisy vydávané v SZÚ

AHEM

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica jsou informační, metodické a pracovní materiály určené pro pracovníky z oblasti ochrany veřejného zdraví. V náplni jednotlivých čísel převažují standardní metodiky, metodická doporučení a přehledy normativních dokumentů.

AHEM vydává Středisko vědeckých informací SZÚ nepřetržitě již od roku 1971. Časopis vycházel v základní řadě a jeho součástí byly monotematické přílohy (ISSN 0231-6544, ISSN 0862-5956). Základní řada, která obsahovala kratší práce z oborů epidemiologie a mikrobiologie, zdraví a životních podmínek, hygieny životního prostředí, hygieny práce a nemocí z povolání, byla ukončena v roce 1994. Časopis od roku 1995 pokračoval formou monotematických čísel. Tištěná verze byla ukončena v roce 2006. Od roku 2007 vychází časopis pouze v elektronické podobě.

Aktuální číslo

3/2022 – Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče

        

» ARCHIV «

 

Vydává:
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10

E-mail: vaclava.novakova@szu.cz

ISSN: 1804-9613

https://doi.org/10.21101/ahem