SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Zdravotně výchovné materiály » Kampaně a dny podporující zdraví » Světový den bez tabáku 2017 - Kampaň prevence...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Světový den bez tabáku 2017 - Kampaň prevence kouření hravě - SOUTĚŽ


                     

Poslechněte si spot Poslechněte si spot 1
Poslechněte si spot 2 Poslechněte si spot 2

V rámci Světového dne bez tabáku vyhlašuje Státní zdravotní ústav soutěž o nejlepší tematické video rozdělené dle cílové skupiny pro I. a II. st. ZŠ.

Soutěž zahajujeme 18. 4. 2017 v rámci kampaně „Prevence kouření hravě“. Soutěž je určena pro žáky 4. - 5. ročníků I. stupně a pro všechny ročníky II. stupně základních škol v ČR. Do soutěže budou zařazena všechna tematická videa. Hodnotíme především originalitu, nápad a hloubku, s jakou bude téma zpracováno. Uzávěrka soutěže je 29. 5. 2017.

Podmínky a pravidla soutěže

1.      Zadání pro 4. a 5. ročníky I. stupně základních škol

Cílová skupina: I. stupeň ZŠ (4-5 třída)

Omezení: tým realizátorů videa je omezen na maximálně 6 členů

Délka videa: maximálně 10 minut

 • Úkolem dětí je vymyslet a nacvičit příběh/pohádku, jejíž námětem je prevence kouření, tj. formou pohádky předat informace o negativním vlivu kouření na lidský organismus. Dalším úkolem je uspořádat představení pro žáky I. stupně ZŠ (pro 1-2 třída ZŠ) a jeho záznam poslat organizátorům na videu.
 •  Podmínkou je, aby příběh/pohádka, byla tematicky zaměřena na škodlivost kouření pro lidský organismus např.: proč tělu škodí, co způsobuje kouření v těle kuřáka, co působí kuřák svému okolí. 
 • Při tvorbě pohádky se děti mohou inspirovat přiloženým videem a využít postavy (Cigareta Retka, Dehet a Nikotin, Emil, Srdíčko, Plíce, Zoubek, Mozek) nebo vymyslet postavy vlastní. 
 • Inspirovat se můžete zde

 2.      Zadání pro II. stupeň základních škol

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ

Omezení: tým realizátorů videa je omezen na maximálně 6 členů

Délka videa: maximálně 15 minut

 • Úkolem je vymyslet situaci, při které se běžně žáci dostávají do kontaktu s cigaretou, či jinými tabákovými výrobky, respektive jejich nabízení v reálném životě a uvedenou nabídku odmítnout prostřednictvím níže popsaných způsobu odmítnutí.
 • Cílem je zaměřit se na rozpoznání a obranu před manipulativním chováním okolí tj. a) situaci se úmyslně vyhnout, b) použít některý ze způsobů odmítání.
 • Skupina žáků si vybere jeden či více ze způsobu odmítání a použije ho na situaci, kdy jim je nabízena cigareta, či jiné tabákové výrobky (cigarety, vodní dýmky, elektronická cigarety apod.). Způsoby odmítání jsou uvedeny v příloze, kterou naleznete pod podmínkami a pravidly soutěže.
 • Celou situaci natočit na video a poslat ho organizátorům dle pokynů uvedených níže
 • Jednotlivé způsoby odmítání naleznete Priloha_c1_jednotlive_zpusoby_odmitnuti.pdf zde(326,82 KB)
   

 3.      Jak budeme hodnotit: Oceňujeme hlavně kreativitu a vlastní nápady.

 4.      Uzávěrka soutěže:  29. května 2017

 5.      Vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů: 19. června 2017.

 6.      Ceny:  1.-3. místo: Realizace interaktivního, preventivního programu podle vašeho výběru ve vaší škole zdarma (Jak se (ne)stát závislákem, Hrou proti Aids).

Pro jednotlivé členy vítězného týmu složené z max. 6-ti žáků rozdáme zúčastněným:

 • Za 1. místo 6x USB Flash disk velikost 32 GB
 • Za 2. místo 6x USB Flash disk velikost 16 GB
 • Za 3. místo 6x USB Flash disk velikost 16 GB

 7.      Zasláním videa souhlasíte se zveřejněním a jeho dalším využitím Státním zdravotním ústavem pro preventivní účely.

 8.      Jak video poslat:

Výsledná videa zasílejte prosím v rozlišení: minimálně 1280x 720 a formátu videa: ve formátu .mkv, .mp4, .avi, vše zasílejte prostřednictvím www.uschovna.cz.

Odkaz na uložené video pošlete, prosím, na michal.ziegler@szu_cz.

Do  formuláře na www.uschovna.cz uvádějte tyto informace :

Jméno a příjmení autorů:.................................................

Třída:...................................................

Adresa školy:..............................................................................................................................

Název videa:……………………………………………………………………

tel. č., e-mail na kontaktní osobu:………………………………………………………

Souhlasím se zveřejněním videa na stránkách Státního zdravotního ústavu a s jeho dalším využitím pro nekomerční účely.

Průvodní dopis k soutěži v rámci kampaně "Prevence kouření hravě" naleznetepruvodni_dopis_ke_dni_beztabaku_video_kampanverze1.pdf zde (43,90 KB)

Podmínky soutěže naleznetePodminky_souteze.pdf zde (390,24 KB)

Doprovodný plakát k soutěži pro I. stupeň ZŠ naleznetePodminky_souteze.pdf zde

Doprovodný plakát k soutěži pro II. stupeň ZŠ naleznetePodminky_souteze.pdf zde

Doprovodný plakát k soutěži pro II. stupeň ZŠ č. 2 naleznetePodminky_souteze.pdf zde

Nahoru