SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Monitoring zdraví a životního prostředí » SUBSYSTÉM VI » Studie Zdraví dětí 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Studie Zdraví dětí 2016

Studie Zdraví dětí 2016 proběhla pod záštitou Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost, ve spolupráci SZÚ a praktických dětských lékařů. Dotazníkového šetření na vzorku 5 132 dětí ve věku 5, 9, 13 a 17 let bylo zaměřeno na výskyt alergických onemocnění, obezity, rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a poruch pohybového aparátu. Zajímaly nás také volnočasové aktivity a stravovací návyky dětí. U vybraných dětí byl v krvi analyzován obsah tuků a některých toxických i esenciálních látek.


zde Kompletní výsledky studie (940,54 KB)

Ces_slov_Pediat_2018_73_8_.pdf Jaký je výskyt rizikových faktorů pozdějšího vzniku ischemické choroby srdeční u českých dětí? (4,22 MB) - článek na toto téma vyšel v odborném časopisu Česko-slovenská pediatrie v roce 2018

Podrobné výsledky studie:

Shrnutí výsledků:

  • Výskyt alergických onemocnění u dětí se v posledních deseti letech (2006–2016) výrazně nemění, což je pozitivní vzhledem k výraznému růstu v předcházející dekádě (1996–2006). Nicméně téměř každé třetí dítě má diagnostikován nějaký typ alergie. Astmatem trpí 10 % dětí.
  • Rizikovou rodinnou anamnézu kardiovaskulárního onemocnění má zhruba každé čtvrté dítě. Zvýšený krevní tlak (nad 90. percentil hodnoty pro příslušný věk pohlaví a výšku) mělo 10 % dětí, bez ohledu na věk. Zvýšenou hodnotu celkového cholesterolu (> 5,0 mmol/l) mělo 14 % z dětí s rizikovou rodinnou anamnézou.
  • Výskyt obezity u dětí se od startovního roku 1996 významně zvýšil, nicméně v posledních pěti letech (2011–2016) zůstává  na stejné úrovni kolem 10 % dětí. Děti s nadváhou a obezitou mají ve srovnání s dětmi s normální hmotností vyšší hodnoty některých složek lipidového spektra, zejména triglyceridů, a mají častěji zvýšený krevní tlak.
  • Vadné držení těla zjistili lékaři u 42 % dětí. Porucha držení těla se nejčastěji projevila v období intenzivního růstu, měla ji celá polovina třináctiletých dětí. U dětí, které nesportují či tráví delší dobu u počítače, bylo vadné držení těla častější, stejně tak jako bolesti hlavy.

Nahoru