Zdravotně výchovné materiály

Kreativní kampaň 2023

Pracujeme na přípravě kreativní kampaně pro školy v souvislosti se Světovým dnem bez tabáku 31. 5. 2023.

Na jaře 2023 zde najdete více konkrétních informací, jak se do kampaně zapojit.

Máte nápad na zajímavé nebo konkrétní téma z oblasti užívání tabákových výrobků a jeho alternativních produktů?
Vaše postřehy, náměty či nápady k budoucí kampani nám můžete už teď posílat na kampane@szu.cz