SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 29, rok 2020 » Zprávy CEM 01 - leden 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 01 - leden 2020


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden 2020, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2019 (počet případů)
viz: E ISIN a EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, leden 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za prosinec 2019

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za říjen a listopad 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje ke dni 31.12.2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za prosinec 2019

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v lednu 2020


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu gastroenteritid v rekreačním objektu v okrese Děčín


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (3.2.2020) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (3.2.2020) (203.26 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Změna ve vedení NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz CEM SZÚ Změna ve vedení NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz CEM SZÚ (75.78 KB)
Change in NRL of influenza in Department of respiratory, intestinal ad exanthemous viral infections of the Centre for Epidemiology and Microbiology NIPH


SEZNAM NÁRODNÍCH REFERENČNÍCH PRACOVIŠŤ - OBLAST INFEKČNÍCH NEMOCÍ, Státní zdravotní ústav (SZÚ); aktualizace leden 2020 SEZNAM NÁRODNÍCH REFERENČNÍCH PRACOVIŠŤ - OBLAST INFEKČNÍCH NEMOCÍ, Státní zdravotní ústav (SZÚ); aktualizace leden 2020 (550.96 KB)
List of the National Reference Laboratories and Centres in the Area of Infectious Diseases,   National Institute of Public Health (NIPH)


SEZNAM NÁRODNÍCH REFERENČNÍCH LABORATOŘÍ - OBLAST INFEKČNÍCH NEMOCÍ  mimo SZÚ; aktualizace leden 2020 SEZNAM NÁRODNÍCH REFERENČNÍCH LABORATOŘÍ - OBLAST INFEKČNÍCH NEMOCÍ mimo SZÚ; aktualizace leden 2020 (550.40 KB)
National Reference Laboratories  in Area of the Infectious Diseases - outside the National Institute of Public Health (NIPH)


Onemocnění novým koronavirem SARS-CoV-2, pojmenované jako „COVID-19“ (coronavirus disease 2019) Onemocnění novým koronavirem SARS-CoV-2, pojmenované jako „COVID-19“ (coronavirus disease 2019) (107.22 KB)
The disease caused by the new coronavirus SARS-CoV-2 termed as COVID-19 (coronavirus disease 2019)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 1087  Bakteriologická diagnostika EHK – 1087 Bakteriologická diagnostika (143.76 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramurial Contributions

Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2019/2020 Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2019/2020 (111.22 KB)
Experience with the vaccination against influenza in dialysis patients in the Pilsen Region in the season 2019/2020


Klastr importovaných případů brucelózy v Moravskoslezském kraji, 2018 Klastr importovaných případů brucelózy v Moravskoslezském kraji, 2018 (345.89 KB)
A cluster of imported cases of brucellosis in the Moravian-Silesian Region, 2018


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Blahopřání RNDr. Marii Brůčkové, CSc. Blahopřání RNDr. Marii Brůčkové, CSc. (73.66 KB)
Congratulation to Marie Brůčková, MSc, PhD

Vzpomínka na MUDr. Martinu Havlíčkovou, CSc. Vzpomínka na MUDr. Martinu Havlíčkovou, CSc. (87.37 KB)
A memory of Martina Havlíčková, MD, PhD


 

OZNÁMENÍ
Notifications

6. ročník Klostridiového dne ve Fakultní nemocnici v Motole + Mezikrajský seminář epidemiologů, Broumov + Seminář v LD na téma diftérie, tetanus, pertuse + Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2020 + Výroční vědecká konference One Health European Joint Programme 2020-Praha, 27. – 29. května 2020 + Konzultační den na téma: Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty 6. ročník Klostridiového dne ve Fakultní nemocnici v Motole + Mezikrajský seminář epidemiologů, Broumov + Seminář v LD na téma diftérie, tetanus, pertuse + Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2020 + Výroční vědecká konference One Health European Joint Programme 2020-Praha, 27. – 29. května 2020 + Konzultační den na téma: Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty (188.74 KB)


 

OBSAH ZPRÁV CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 2019, ROČNÍK 28 OBSAH ZPRÁV CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 2019, ROČNÍK 28 (597.24 KB) 

 

 

Nahoru