SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 30, rok 2021 » Zprávy CEM 03 - březen 2021
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 03 - březen 2021


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, březen 2021, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-březen 2021, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, březen 2021, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN a EPIDAT


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za únor 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za únor 2021

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za únor 2021
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v březnu 2021


 

AKTUALITY
Latest news

Nové vedení Státního zdravotního ústavu Nové vedení Státního zdravotního ústavu (1.18 MB)
New management of the National Institute of Public Health

Absolutní počet případů reinfekcí covid-19 v ČR dále vzrostl, ale frekvence výskytu zůstává nadále nízká Absolutní počet případů reinfekcí covid-19 v ČR dále vzrostl, ale frekvence výskytu zůstává nadále nízká (1.18 MB)
The absolute number of covid-19 reinfections cases further increased in the Czech Republic, but the reinfetcion rate contunues to be low


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Seznam Národních referenčních pracovišť  – oblast infekčních nemocí – v SZÚ Seznam Národních referenčních pracovišť – oblast infekčních nemocí – v SZÚ (1.10 MB)
List of the National Reference Laboratories and Centres in the Area of Infectious Diseases, National Institute of Public Health (NIPH)

Seznam Národních referenčních  pracovišť - oblast infekčních nemocí – mimo SZÚ Seznam Národních referenčních pracovišť - oblast infekčních nemocí – mimo SZÚ (1.08 MB)
National Reference Laboratories  in Area of the Infectious Diseases - outside the National Institute of Public Health (NIPH)

Borrelia miyamotoi a onemocnění způsobené touto bakterií Borrelia miyamotoi a onemocnění způsobené touto bakterií (2.36 MB)
Borrelia miyamotoi and disease caused by this bacterium

Zhodnocení chřipkové sezony 2020-2021 Zhodnocení chřipkové sezony 2020-2021 (1.12 MB)
Assessment of the 2020-2021 influenza season


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Webinář „Covid-19 – nový doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP Webinář „Covid-19 – nový doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (1.13 MB) 

 

 

Nahoru