SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 30, rok 2021 » Zprávy CEM 06 - červen 2021
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 06 - červen 2021


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červen 2021, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-červen 2021, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, červen 2021, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za květen 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za květen
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za květen 2021

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v červnu 2021


 

AKTUALITY

Latest news

Změny v NRL pro hemofilové nákazy CEM SZÚ Změny v NRL pro hemofilové nákazy CEM SZÚ (66.35 KB)
Changes in NRL for haemophilus infections o the Centre for Epidemiology and Microbiology NIPH

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění  (12. 7. 2021) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (12. 7. 2021) (66.34 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Absolutní počet potvrzených případů reinfekcí covid-19 v ČR přesáhl dva tisíce, frekvence výskytu zůstává nízká Absolutní počet potvrzených případů reinfekcí covid-19 v ČR přesáhl dva tisíce, frekvence výskytu zůstává nízká (66.34 KB)
Absolute number of cases of COVID-19 reinfections exceeded two thousands in the Czech Republic, but the reinfection rate continues to be law

Detekce superantigenů u izolátů Streptococcus pyogenes pomocí polymerázové řetězové reakce v reálnám čase v NRL pro streptokokové nákazy Detekce superantigenů u izolátů Streptococcus pyogenes pomocí polymerázové řetězové reakce v reálnám čase v NRL pro streptokokové nákazy (1.66 MB)
Detection of superantigens in Streptococcus pyogenes isolates using real-time polymerase chain reaction at the NRL for streptococcal infections


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

 

EHK – 1178  Sérologie EBV   (PT#M/6/2021) EHK – 1178 Sérologie EBV (PT#M/6/2021) (826.28 KB)

EHK – 1187 a 1188  Stanovení HBV DNA a HCV DNA EHK – 1187 a 1188 Stanovení HBV DNA a HCV DNA (186.78 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

XXIV. Česko – slovenský kongres o infekčních nemocech; 15.–17. 9. 2021 Špindlerův mlýn XXIV. Česko – slovenský kongres o infekčních nemocech; 15.–17. 9. 2021 Špindlerův mlýn (254.14 KB) 

 

 

Nahoru