SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 30, rok 2021 » Zprávy CEM 05 - květen 2021
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 05 - květen 2021


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, květen 2021, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2020 (počet případů)
ýskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-květen 2021, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, květen 2021, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za duben 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za duben
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za duben 2021

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v květnu 2021


 

AKTUALITY

Latest news

Změna ve vedení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Praha Změna ve vedení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Praha (100.13 KB)
A change in the leadership of the Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health, Prague

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění  (7. 6. 2021) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (7. 6. 2021) (100.12 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Sledování produkce hyaluronidázy u kmenů rodu Staphylococcus  v ČR v NRL pro stafylokoky v letech 2004– 2020  Sledování produkce hyaluronidázy u kmenů rodu Staphylococcus v ČR v NRL pro stafylokoky v letech 2004– 2020 (264.08 KB)
Monitoring the production of hyaluronidase in strains of the genus Staphylococcus in the Czech Republic at the National Reference Laboratory for Staphylococci, 2004-2020

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2020 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2020 (1.78 MB)
Invasive disease caused by Haemophuilus influenzae in the Czech republic in 2009-2020

Souhrn informací ECDC k výskytu gastrointestinálních infekcí způsobených Salmonella Enteritidis sekvenční typ (ST) 11 v souvislosti s konzumací drůbežích výrobků v několika členských zemích EU/EHP a ve Spojeném království Souhrn informací ECDC k výskytu gastrointestinálních infekcí způsobených Salmonella Enteritidis sekvenční typ (ST) 11 v souvislosti s konzumací drůbežích výrobků v několika členských zemích EU/EHP a ve Spojeném království (504.46 KB)
ECDC summary of foodborne gastrointestinal infection outbreaks linked to poultry products and caused by Salmonella Enteritidis sequence type (ST)11 in several EU/EEA Member States and the UK


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramurial Contributions

Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2020/2021	 Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2020/2021 (90.04 KB)
Experience with the vaccination against influenza in dialysis patients in the Pilsen Region in the season 2020/2021


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

 

EHK – 1185  Identifikace enterovirů   (PT#M/35/2021) EHK – 1185 Identifikace enterovirů (PT#M/35/2021) (85.09 KB)

EHK – 1194  Parazitologie střevní  (PT#M/19-1/2021)	 EHK – 1194 Parazitologie střevní (PT#M/19-1/2021) (83.84 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Webseminář Sdružení DDD 16. 6. 2021 na téma: Význam dezinfekce v boji proti covid-19 Webseminář Sdružení DDD 16. 6. 2021 na téma: Význam dezinfekce v boji proti covid-19 (264.43 KB) 

 

 

Nahoru