SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 30, rok 2021 » Zprávy CEM 09 - září 2021
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 09 - září 2021


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, září 2021, porovnání se stejným měsícem v letech 2012 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-září 2021, porovnání se stejným obdobím v letech 2012 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, září 2021, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za srpen 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za srpen 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za srpen 2021

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v září 2021


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (18. 10. 2021) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (18. 10. 2021) (163.71 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Aktuální výskyt moru na Madagaskaru, od srpna 2021 Aktuální výskyt moru na Madagaskaru, od srpna 2021 (346.99 KB)
Update on plague outbreak in Madagascar as of August 2021


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Surveillance pertuse a parapertuse v České republice v pandemickém roce 2020 Surveillance pertuse a parapertuse v České republice v pandemickém roce 2020 (780.81 KB)
Surveillance of pertussis and parapertussis in the Czech Republic in the pandemic year 2020

Výskyt nákazy Salmonella Braenderup ST22 v několika zemích, která pravděpodobně souvisí s dovezenými melouny Výskyt nákazy Salmonella Braenderup ST22 v několika zemích, která pravděpodobně souvisí s dovezenými melouny (103.88 KB)
Multi-country outbreak of Salmonella Braenderup ST22, presumed to be linked to imported melons

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2020 Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2020 (1.34 MB)
The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2020


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 1190  Fenotypové stanovení citlivosti u MTB  (PT#M/16/2021) EHK – 1190 Fenotypové stanovení citlivosti u MTB (PT#M/16/2021) (200.68 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

29. Mezioborový seminář „Třeboň 2022“; Městské slatinné lázně Aurora 19.-21.1.2022 29. Mezioborový seminář „Třeboň 2022“; Městské slatinné lázně Aurora 19.-21.1.2022 (176.58 KB)

Odborný seminář Společnosti infekčního lékařství „Antibiotická léčba infekcí vyvolaných MDR bakteriemi“; Lékařský dům 2.11.2021 v 13.30 hod.  Odborný seminář Společnosti infekčního lékařství „Antibiotická léčba infekcí vyvolaných MDR bakteriemi“; Lékařský dům 2.11.2021 v 13.30 hod. (195.41 KB) 

 

 

Nahoru