SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 24, rok 2015 » Zprávy CEM 1 - leden 2015
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 1 - leden 2015


 

 

Přehled článků: 

ÚVODNÍK
Editorial

Našim čtenářům Našim čtenářům (133,72 KB)
To our readers


 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v lednu 2015 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  leden 2015, porovnání s lety 2006 - 2014

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – prosinec 2014, porovnání s lety 2005 - 2014

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu 2015


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za prosinec 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc prosinec 2014

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za prosinec 2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemii salmonelózy v Základní a Mateřské škole v Uherském Hradišti


 

AKTUALITY
Latest news

Změny ve vedení NRL v Centru epidemiologie a mikrobiologie Změny ve vedení NRL v Centru epidemiologie a mikrobiologie (35,95 KB)
Changes in the leadership of some units of the Centre for Epidemiology and Microbiology

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice
Reporting of acute respiratory infection (ARIs) un the Czech Republic


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Očkování těhotných proti pertusi, současná situace ve světě a v České republice Očkování těhotných proti pertusi, současná situace ve světě a v České republice (102,19 KB)
Vaccination of pregnant women against pertussis, currrent situation in the world and in the Czech Republic

 

Campylobacter upsaliensis a kazuistika pacienta s melénou Campylobacter upsaliensis a kazuistika pacienta s melénou (120,24 KB)
Campylobacter upsaliensis and a case report of a patient with melena

 

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění, 16. února 2015


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK - 864 Bakteriologická diagnostika EHK - 864 Bakteriologická diagnostika (95,50 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions

ESCMID Postgraduate Technical Workshop  - Anaerobic Bacteria; Netherlands, 29. 9. – 1. 10. 2014  ESCMID Postgraduate Technical Workshop - Anaerobic Bacteria; Netherlands, 29. 9. – 1. 10. 2014 (49,55 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů , Brno 4.-5. 6. 2015 + Seminář SEM a SIL v Lékařském domě  „Alimentární nákazy“ 3.3. odpoledne + Eurobiofilms 2015 + Plánované úterní odpolední semináře SEM v Lékařském domě na rok 2015 + Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2015 + Jednodenní konference (Konzultační den) „Problematika pertuse“, SZÚ 10.12.2015 XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů , Brno 4.-5. 6. 2015 + Seminář SEM a SIL v Lékařském domě „Alimentární nákazy“ 3.3. odpoledne + Eurobiofilms 2015 + Plánované úterní odpolední semináře SEM v Lékařském domě na rok 2015 + Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2015 + Jednodenní konference (Konzultační den) „Problematika pertuse“, SZÚ 10.12.2015 (121,84 KB)


 

OBSAH ZPRÁV CEM 2014, ROČNÍK 23 OBSAH ZPRÁV CEM 2014, ROČNÍK 23 (55,59 KB)
Annual table of contents 2014 

 

 

Nahoru