SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 26, rok 2017 » Zprávy CEM 1 - leden 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 1 - leden 2017


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v prosinci 2016 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  prosinec 2016, porovnání s lety 2007 - 2015

Kumulativní nemocnost vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – prosinec 2016, porovnání s lety 2007 - 2015

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu 2017


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za prosinec 2016
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.12. 2016

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za prosinec 2016.
Absolutní počty za prosinec 2016.


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutní virové hepatitidy typu A (dg. B15) ve skautském táboře v okrese Trutnov


 

AKTUALITY
Latest news

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice
Reporting of acute respiratory infection (ARIs) un the Czech Republic


Chřipková sezóna 2016/2017
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Identifikace salmonely s novou antigenní strukturou 11:z41:e,n,z15 Identifikace salmonely s novou antigenní strukturou 11:z41:e,n,z15 (88,89 KB)
Identification of Salmonella strains with new antigenic structure11:z41:e,n,z15


Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2016 Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2016 (374,84 KB)
Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2016


6. kongres „International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance“ 6. kongres „International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance“ (77,14 KB)
The 6th International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, IMED 2016


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNOCKÁ ORGANIZACE (SZO)
ECDC, EC, WHO


Centrum epidemiologie a mikrobiologie školícím místem ECDC programu EUPHEM Centrum epidemiologie a mikrobiologie školícím místem ECDC programu EUPHEM (41,49 KB)
The Centre for Epidemiology and Microbiology - a training point for the ECDC EUPHEM programme


Informace ze závěrečného workshopu věnovaného vyhodnocení osvědčených postupů při řešení vybraných zdravotních hrozeb v EU/EEA Informace ze závěrečného workshopu věnovaného vyhodnocení osvědčených postupů při řešení vybraných zdravotních hrozeb v EU/EEA (63,08 KB)
Information from the final workshop on the evaluation of best practices in response to selected health threats in the EU/EEA


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 949 Sérologie HBV markery EHK – 949 Sérologie HBV markery + EHK – 950 Sérologie HAV + (60,27 KB)


EHK – 951 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz - konečné vyhodnocení a komentář EHK – 951 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz - konečné vyhodnocení a komentář (54,59 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc. – 100 let Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc. – 100 let (53,97 KB)
Assoc. Prof. Juraj Strauss, MD, PhD – 100th anniversary


Zemřel významný český virolog doc. MUDr. Dimitrij Slonim, CSc. Zemřel významný český virolog doc. MUDr. Dimitrij Slonim, CSc. (62,14 KB)
An important Czech virologist, Assoc. Prof. Dimitrij Slonim, PhD passed away


 

OZNÁMENÍ
Notifications

3. ročník Klostridiového dne + XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 3. ročník Klostridiového dne + XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů (51,03 KB)


 

OBSAH ZPRÁV CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 2016, ROČNÍK 25 OBSAH ZPRÁV CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 2016, ROČNÍK 25 (56,20 KB) 

 

 

Nahoru