SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 22, rok 2013 » Zprávy CEM 10 - říjen 2013
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 10 - říjen 2013


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v říjnu 2013 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  říjen 2013, porovnání s lety 2004 - 2012

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – říjen 2013, porovnání s lety 2004 - 2012

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v říjnu 2013


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za září 2013 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc září 2013

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za září 2013


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Lokání chřipková epidemie v Domově pro seniory, Vsetín.


 

AKTUALITY

Sérologický přehled České republiky 2013 Sérologický přehled České republiky 2013 (34,10 KB)

Suspektní případy poliomyelitidy v Sýrii Suspektní případy poliomyelitidy v Sýrii (36,19 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens (78,74 KB)

Výskyt černého kašle dosáhl svého dlouholetého maxima Výskyt černého kašle dosáhl svého dlouholetého maxima (181,08 KB)

Lidský případ chřipky A/H6N1 na Taiwanu Lidský případ chřipky A/H6N1 na Taiwanu (48,79 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK–795 Sérologie chlamydií EHK–795 Sérologie chlamydií (75,95 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

MUDr. Jarmila Trlifajová, CSc., 5.7.1925 - 14.10.2013 MUDr. Jarmila Trlifajová, CSc., 5.7.1925 - 14.10.2013 (45,62 KB)


 

OZNÁMENÍ

Konzultační den DDD + Pozvání na Mezioborový seminář Třeboň 2014 + Seminář  ČSSM v Lékařském domě, 3.12. + Semináře SEM v r. 2014 v Lékařském domě + 17th Annual Meeting of ESCV Prague 2014 Konzultační den DDD + Pozvání na Mezioborový seminář Třeboň 2014 + Seminář ČSSM v Lékařském domě, 3.12. + Semináře SEM v r. 2014 v Lékařském domě + 17th Annual Meeting of ESCV Prague 2014 (89,82 KB) 

 

 

Nahoru