SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 23, rok 2014 » Zprávy CEM 10 - říjen 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 10 - říjen 2014


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v říjnu 2014 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  říjen 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – říjen 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v říjnu 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za září 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc září 2014

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za září 2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva ze dvou souvisejících epidemických výskytů salmonelózy v „Nemocnici“ a „Restauraci“ v Jihomoravském kraji


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění 24. listopadu 2014 Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění 24. listopadu 2014 (81,62 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Spondylodiscitida a psoatický absces způsebené bakterií  Veillonella parvula? Spondylodiscitida a psoatický absces způsebené bakterií Veillonella parvula? (216,81 KB)
Spondylodiscitis and psoas muscle abscess caused by the bacterium Veillonella parvula?


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

 5. kongres „International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED) 5. kongres „International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED) (62,98 KB)
Guidelines on laboratory diagnosis of pertussis and parapertussis

Toxigenní profily a emm typizace  Streptococcus pyogenes  v České republice v letech 2011 a 2012 Toxigenní profily a emm typizace Streptococcus pyogenes v České republice v letech 2011 a 2012 (80,40 KB)
Toxigenic profiles and emm typing of Streptococcus pyogenes in the Czech Republic in 2011 and 2012

Činnost Národní verifikační komise pro eliminaci spalniček a zarděnek Činnost Národní verifikační komise pro eliminaci spalniček a zarděnek (64,37 KB)
Activities of the National Verification Committee for Measles and Rubella Elimination


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK - 861 Sérologie Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK - 861 Sérologie Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (56,78 KB)

Harmonogram rozesílání EHK v roce 2015 Harmonogram rozesílání EHK v roce 2015 (37,83 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii  ČLS JEP  v roce 2015 XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů , Brno 4.-5. 6. 2015 Plánované úterní odpolední semináře SEM v Lékařském domě  na rok 2015 Eurobiofilms 2015 Třeboň 2015 – 23. ročník mezioborového semináře Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2015
XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů , Brno 4.-5. 6. 2015
Plánované úterní odpolední semináře SEM v Lékařském domě na rok 2015
Eurobiofilms 2015
Třeboň 2015 – 23. ročník mezioborového semináře
(85,29 KB) 

 

 

Nahoru