SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 23, rok 2014 » Zprávy CEM 11, 12 - listopad, prosinec 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 11, 12 - listopad, prosinec 2014


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v listopadu 2014 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  listopad 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – listopad 2013, porovnání s lety 2005 - 2014

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v listopadu 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za říjen 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za listopad 2014
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu, údaje za říjen 2014
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu, údaje za listopad 2014
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.10. 2014
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc ke dni 30.11. 2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních průjmových onemocnění A09 v kolektivu pracovníků elektrárny „LEDVICE“


 

AKTUALITY
Latest news

 Epidemie vyvolané shigatoxigenní E. coli 055 v Anglii a ve Finsku v roce 2014 Epidemie vyvolané shigatoxigenní E. coli 055 v Anglii a ve Finsku v roce 2014 (48,51 KB)
Shigatoxigenic E.coli O55 outbreaks in the U.K. and Finland, 2014

Dr. Věra Melichečíková oceněná za celoživotní přínos oboru Dr. Věra Melichečíková oceněná za celoživotní přínos oboru (46,23 KB)
Dr. Věra Melicherčíková recognized for her lifelong commitment to the public health specialty

Doc. Jarmila Jelínková oceněná az mimořádné přispění Doc. Jarmila Jelínková oceněná za mimořádné přispění v oblasti streptokoků a streptokokových onemocnění na XIX. Lancefield International Symposium (119,75 KB)
Associate Professor Jarmila Jelínková recognized for her outstanding contribution
to the field of streptococci and streptococcal diseases at the XIX Lancefield International Symposium


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

 Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – prosinec 2014 Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – prosinec 2014 (153,21 KB)
Accreditation of laboratories of the Centre for Epidemiology and Microbiology,
National Institute of Public Health - December 2014

Mimořádná konference České lékařské komory „Ebola“ Mimořádná konference České lékařské komory „Ebola“ (60,31 KB)
Ebola - extraordinary conference of the Czech Medical Chamber

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (205,20 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

ESCAIDE 2014 – zpráva z konference ESCAIDE 2014 – zpráva z konference (69,43 KB)
The European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology ESCAIDE 2014 – report


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 851 Bakteriologická diagnostika EHK – 851 Bakteriologická diagnostika (135,81 KB)

EHK – 857 Sérologie HIV, HBV a HCV EHK – 857 Sérologie HIV, HBV a HCV (44,14 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions

Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2014/2015 Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2014/2015 (69,82 KB)
Experience with the vaccination against influenza in the season 2014/2015


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Alimentární nákazy v Lékařském domě 3.3.2015; Problematika pertuse - konzultační den v SZÚ 10.12.2015;  Alimentární nákazy v Lékařském domě 3.3.2015
Problematika pertuse - konzultační den v SZÚ 10.12.2015
(82,76 KB) 

 

 

Nahoru