SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 24, rok 2015 » Zprávy CEM 11 + 12 - listopad + prosinec 2015
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 11 + 12 - listopad + prosinec 2015


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v listopadu a prosinci 2015 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, listopad a prosinec 2015, porovnání s lety 2006 - 2014

Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v ČR, leden-prosinec 2015.

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červnu a v červenci 2015


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za květen a červen 2015 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za listopad 2015

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.10. 2015

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR podle regionu, údaje ke dni 30.11. 2015

Nové případy HIV infekce v R podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví.

Absolutní počty za říjen 2015

Nové případy HIV infekce v R podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví.

Absolutní počty za listopad 2015


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Epidemie  stafylokokové  enterotoxikózy v okrese Tábor


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (16.11.2015) aktualizace 23.11.2015 Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (16.11.2015) aktualizace 23.11.2015 (73,98 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


Eradikace poliomyelitis Eradikace poliomyelitis (47,57 KB)
Polio eradication


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Klinické breakpointy antibiotik EUCAST verze 6.0  (platná od 1. 1. 2016) Klinické breakpointy antibiotik EUCAST verze 6.0 (platná od 1. 1. 2016) (241,12 KB)
The EUCAST clinical breakpoints for antibiotics, version 6.0 (valid from 1 January 2016)


Porovnání výsledků rt-PCR a seminested PCR v identifikaci a typizaci Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae z klinických vzorků invazivních onemocnění Porovnání výsledků rt-PCR a seminested PCR v identifikaci a typizaci Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae z klinických vzorků invazivních onemocnění (64,89 KB)
The comparison of rt-PCR and seminested PCR outcomes in the identification and typing of Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus influenzae from clinical specimens of patients with invasive infection


Záchyt kmenů Haemophilus influenzae rezistentních k cefotaximu Záchyt kmenů Haemophilus influenzae rezistentních k cefotaximu (63,52 KB)
Detection of cefotaxime-resistant strains of Haemophilus influenzae


Zpráva o konání 50. jednodenní konference na téma: Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce a deratizace Zpráva o konání 50. jednodenní konference na téma: Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce a deratizace (68,51 KB)
Report of the 50th one-day conference on sterilisation, disinfection and pest control


Veš šatní (Pediculus humanus humanus L.) stále existuje Veš šatní (Pediculus humanus humanus L.) stále existuje (68,06 KB)
Body lice (Pediculus humanus humanus L.) still exists


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)
European Centre for disease prevention and control (ECDC), European commission (EC), and World health organization (WHO)


Roční schůzka národních kontaktních autorit pro připravenost a reakci Roční schůzka národních kontaktních autorit pro připravenost a reakci (55,71 KB)
Annual meeting of National Focal Points for Preparedness and Response


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

Harmonogram rozesílání EHK AP CEM v roce 2015 Harmonogram rozesílání EHK AP CEM v roce 2015 (42,28 KB)


EHK – 896 Bakteriologická diagnostika EHK – 896 Bakteriologická diagnostika (131,72 KB)OZNÁMENÍ

Notifications

24. ročník mezioborového semináře Třeboň 2016 + IV. jednodenní konference (Konzultační den)  24. ročník mezioborového semináře Třeboň 2016 + IV. jednodenní konference (Konzultační den) "Problémy lymeské borreliózy a dalších infekcí přenášených klíšťaty" + XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, Brno 2016 (62,25 KB) 

 

 

Nahoru