SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 11-12 - listopad-prosinec 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 11-12 - listopad-prosinec 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, listopad + prosinec 2019, porovnání se stejným měsícem v letech 2010 – 2018 (počet případů)
viz: E ISIN a EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden – listopad a prosinec 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, listopad a prosinec 2019, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za říjen a listopad 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za listopad 2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za říjen 2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za listopad 2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za říjen 2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za listopad 2019


Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v listopadu a v prosinci 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci – epidemii spalniček na Kardiochirurgickém centru ve Fakultní nemocnici Ostrava, 16.4.2019-1.5.2019


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (6.1.2020) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (6.1.2020) (303.11 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ 2019 Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ 2019 (100.16 KB)
Competition of young researchers “For the Prize of the National Institute of Public Health” 2019

Lymeská borrelióza v České republice – Roční zpráva o epidemiologické situaci za rok 2018 Lymeská borrelióza v České republice – Roční zpráva o epidemiologické situaci za rok 2018 (504.04 KB)
Lyme borreliosis in the Czech Republic – 2018 annual report on the epidemiological situation

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2018 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2018 (1.05 MB)
Invasive disease caused by Haemophilus influenzae in the Czech Republic in 2009-2018

Vliv teploty a znečištění na baktericidní účinnost dezinfekčních přípravků Vliv teploty a znečištění na baktericidní účinnost dezinfekčních přípravků (84.81 KB)
The effect of temperature and contamination on bactericidal activity of disinfectants


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


Harmonogram rozesílání EHK v roce 2020 Harmonogram rozesílání EHK v roce 2020 (54.03 KB)

EHK – 1083 Sérologie VZV EHK – 1083 Sérologie VZV (115.60 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Commission (EC), and World Health Organization (WHO)

Průzkum spokojenosti s časopisem Eurosurveillance Průzkum spokojenosti s časopisem Eurosurveillance (106.79 KB)
Eurosurveillance satisfaction survey


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Osobní sdělení MUDr. Sylvie Kvášové + Zemřel doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc., Rytíř českého lékařského stavu Osobní sdělení MUDr. Sylvie Kvášové + Zemřel doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc., Rytíř českého lékařského stavu (113.69 KB)
Personal message from Sylvia Kvášová MD + Associate Professor Zdeněk Ježek, MD, PhD, Knight of the Czech Medical Guild passed away


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2020 + Plánované úterní semináře v lékařském domě na rok 2020 + Seminář v LD na téma Infekce vyvolané herpetickými viry + Výroční vědecká konference One Healt European Joint Programme 2020 – Praha, 27. – 29.května 2020 + Konzultační den na téma: Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2020 + Plánované úterní semináře v lékařském domě na rok 2020 + Seminář v LD na téma Infekce vyvolané herpetickými viry + Výroční vědecká konference One Healt European Joint Programme 2020 – Praha, 27. – 29.května 2020 + Konzultační den na téma: Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty (226.24 KB) 

 

 

Nahoru