SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 21, rok 2012 » Zprávy CEM 11 - listopad 2012
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 11 - listopad 2012


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v listopadu 2012 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  listopad  2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – listopad 2012, porovnání s lety 2003 - 2011

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v listopadu 2012


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za říjen 2012 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc říjen 2012

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za říjen  2012


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních norovirových gastroenteritid na škole v přírodě.


 

AKTUALITY

Acinetobacter baumannii nesoucí gen OXA-23 v České republice. Acinetobacter baumannii nesoucí gen OXA-23 v České republice. (69,15 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry. Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry. (62,38 KB)

EUCAST na stránkách NRL pro antibiotika. EUCAST na stránkách NRL pro antibiotika. (47,78 KB)

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2011. Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2011. (918,47 KB)

Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v ČR v roce 2012. Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v ČR v roce 2012. (61,63 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK–733 Sérologie toxoplasmózy. EHK–733 Sérologie toxoplasmózy. (71,06 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Významné životní jubileum RNDr. Viléma Muzikáře, CSc. Významné životní jubileum RNDr. Viléma Muzikáře, CSc. (45,07 KB)


 

OZNÁMENÍ

Třeboň 2013 – 21. ročník mezioborového semináře. Třeboň 2013 – 21. ročník mezioborového semináře. (29,88 KB) 

 

 

Nahoru