SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 22, rok 2013 » Zprávy CEM 11 - listopad 2013
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 11 - listopad 2013


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v listopadu 2013 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  listopad 2013, porovnání s lety 2004 - 2012

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v listopadu 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za říjen 2013 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc říjen 2013

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za říjen 2013


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci na Opavsku – výskyt parazitárního onemocnění - teniózy - u konzumentů syrového hovězího masa


 

AKTUALITY
Latest news

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice
Reporting of acute respiratory infection (ARIs) un the Czech Republic


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Seznam  NRL v SZÚ-CEM, aktualizace listopad 2013 Seznam NRL v SZÚ-CEM, aktualizace listopad 2013 (32,47 KB)
List 2013 of the National reference laboratories in microbiology based at the National Institute of Public Health

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
 Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (40,26 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Změny v klasifikaci enterovirů 
Změny v klasifikaci enterovirů (56,57 KB)
Changes in the classification of enteroviruses

Jednání ECDC a WHO-EURO k pandemické a všeobecné připravenosti 
Jednání ECDC a WHO-EURO k pandemické a všeobecné připravenosti (49,09 KB)
Joint EDCD and WHO-EURO Consultation on Pandemic and All-Hazard preparedness


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

Průvodní dopis k objednávce EHK na rok 2014 Harmonogram rozesílání EHK AP CEM v roce 2014 Průvodní dopis k objednávce EHK na rok 2014 + Harmonogram rozesílání EHK AP CEM v roce 2014 (62,78 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions

Recenze : Monografie „Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii“ Recenze : Monografie „Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii“ (53,00 KB)
Review: Monography „Differential diagnosis in clinical microbiology“


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Blahopřání k významnému životnímu jubileu RNDr. Pavly Urbáškové, CSc. Blahopřání k významnému životnímu jubileu RNDr. Pavly Urbáškové, CSc. (53,89 KB)
Congratulions on the important anniversary of Pavla Urbášková, MSc, PhD

Jmenování nového profesora Jmenování nového profesora (40,76 KB)
Appointment of  a new professor


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Pozvání na Mezioborový seminář Třeboň 2014 Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2014 Celostátní akce SEM v r. 2014 17th Annual Meeting of ESCV Prague 2014 Pozvání na Mezioborový seminář Třeboň 2014
Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2014
Celostátní akce SEM v r. 2014
17th Annual Meeting of ESCV Prague 2014
(326,25 KB) 

 

 

Nahoru