SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 29, rok 2020 » Zprávy CEM 11 - listopad 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 11 - listopad 2020


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, listopad  2020, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2019 (počet případů)
viz: E ISIN

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-listopad 2020, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, listopad 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za říjen 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za říjen 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za říjen 2020

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v listopadu 2020


 

AKTUALITY

Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (7. prosince 2020) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (7. prosince 2020) (218.43 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Výskyt vybraných zoonóz v České republice za období 1993–2019 Výskyt vybraných zoonóz v České republice za období 1993–2019 (4.97 MB)
Cases of selected zoonoses in the Czech Republic in 1993-2019

Taxonomické změny v rodu Staphylococcus Taxonomické změny v rodu Staphylococcus (918.85 KB)
Taxonomic changes to the genus Staphylococcus


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1150  Sérologie HIV, HBV a HCV EHK – 1150 Sérologie HIV, HBV a HCV (1.35 MB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramurial contribution

Lze eradikovat nebo eliminovat Covid-19 ? Lze eradikovat nebo eliminovat Covid-19 ? (1.40 MB)
It is possible to eradicate or eliminate Covid-19 ?


 

OZNÁMENÍ

Notifications

Kvůli současné epidemiologické situaci byly konzultační dny i úterní semináře SEM v Lékařském domě zrušeny nebo přesunuty na rok 2021. 

 

 

Nahoru