SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 20, rok 2011 » Zprávy CEM 12 - prosinec 2011
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 12 - prosinec 2011


 

 

Přehled článků:
HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v prosinci 2011, viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  prosinec 2011, porovnání s lety 2001 - 2010

Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - prosinec 2011, porovnání s lety 2002 – 2010

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v  prosinci 2011


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za listopad 2011 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc listopad 2011

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za listopad 2011


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy v Mateřské škole v Benešově ve dnech 22. 6. – 7. 7. 2011.


 

AKTUALITY

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry 2. 1. 2012. Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry 2. 1. 2012. (115,74 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – prosinec 2011. Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – prosinec 2011. (628,50 KB)

Výskyt tuberkulózy u uživatelů drog. Výskyt tuberkulózy u uživatelů drog. (104,80 KB)

30let od popsání prvních případů AIDS: historie a současnost. I. část. 30let od popsání prvních případů AIDS: historie a současnost. I. část. (289,10 KB)

Recenze knihy „Viry pro 21. století“. Recenze knihy „Viry pro 21. století“. (32,98 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 724 Sérologie HBV markery. EHK – 724 Sérologie HBV markery. (49,84 KB)

EHK – 725 Sérologie HAV. EHK – 725 Sérologie HAV. (39,68 KB)


 

ECDC, EC, WHO

Patnáctileté výročí vydávání časopisu EUROSURVEILLANCE v ECDC Stockholm. Patnáctileté výročí vydávání časopisu EUROSURVEILLANCE v ECDC Stockholm. (59,35 KB)

28. jednání poradního sboru ECDC. 28. jednání poradního sboru ECDC. (60,89 KB)

Krátké oznámení o programu EPIET EU-track cohort 2012. Krátké oznámení o programu EPIET EU-track cohort 2012. (36,14 KB)


 

OZNÁMENÍ

Kulaté jubileum prof. MUDr. Miroslava Votavy, CSc. Kulaté jubileum prof. MUDr. Miroslava Votavy, CSc. (84,09 KB)

Vzpomínka na doc. MUDr. Lubomíra Syrůčka, CSc. Vzpomínka na doc. MUDr. Lubomíra Syrůčka, CSc. (43,24 KB)

Celostátní akce Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2012. Celostátní akce Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2012. (93,92 KB) 

 

 

Nahoru