SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 22, rok 2013 » Zprávy CEM 12 - prosinec 2013
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 12 - prosinec 2013


 

 

Přehled článků: 

ÚVODNÍK
Editorial

Našim čtenářům Našim čtenářům (96,27 KB)
To the readers


 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v prosinci 2013 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  prosinec 2013, porovnání s lety 2004 - 2012

Kumulativní nemocnost vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-prosinec 2013

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v prosinec 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za listopad 2013 
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc listopad 2013

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za listopad 2013


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních průjmových onemocnění v závodě Magna Exteriors & Interiors Bohemia s. r. o. Liberec


 

AKTUALITY
Latest news

První výsledky molekulární typizace Clostridium difficile v ČR První výsledky molekulární typizace Clostridium difficile v ČR (64,66 KB)
First results of molecular typing of Clostridium difficile v ČR

Vymýcení poliomyelitidy v Indii Vymýcení poliomyelitidy v Indii (34,33 KB)
Elimination of polio from India

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice (119,41 KB)
Reporting of acute respiratory infections (ARIs) in the Czech Republic


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ - prosinec 2013 Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ - prosinec 2013 (143,63 KB)
Accreditation of laboratories of the Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health – December 2013

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (78,31 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Aktualizace dokumentů  EUCAST pro vyšetření antibiotické citlivosti na webové stránce NRL pro antibiotika SZÚ Aktualizace dokumentů EUCAST pro vyšetření antibiotické citlivosti na webové stránce NRL pro antibiotika SZÚ (78,31 KB)
Updated documents of the European Committee on Antibiotic Susceptibility Testing on the website of the National Reference Laboratory for Antibiotics, NIPH

Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ (123,70 KB)
Competition of young researchers “For the Prize of the National Institute of Public Health“


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK–806 Bakteriologická diagnostika EHK–806 Bakteriologická diagnostika (71,13 KB)

EHK–812 Sérologie HIV, HBV a HCV EHK–812 Sérologie HIV, HBV a HCV (50,77 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions

Co přinesla vyhláška č. 306/2012 v praxi? Co přinesla vyhláška č. 306/2012 v praxi? (57,32 KB)
What did Regulation No.306/2012 bring about in practice?


 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropská komise (EK) a Světová zdravotnická organizace (SZO)
European Centre for disease prevention and control (ECDC), European commission (EC), and World health organization (WHO)

Výzva k podání přihlášky do programů EPIET a EUPHEM  –  EU track (kohorta 2014) Výzva k podání přihlášky do programů EPIET a EUPHEM – EU track (kohorta 2014) (51,01 KB)
Call for application for EPIET and EUPHEM – EU track fellows (cohort 2014)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Zemřel prof. MUDr. Vladislav Potužník, DrSc. * 5. 1. 1924   + 9. 12. 2013 Zemřel prof. MUDr. Vladislav Potužník, DrSc. * 5. 1. 1924 + 9. 12. 2013 (51,39 KB)
Professor Vladislav Potužník, MD, DSc passed away


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Seminář SEM a SIL v Lékařském domě 4.2. 13.30  „Cestovní a tropická medicina“ Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2014 Seminář SEM a SIL v Lékařském domě 4.2. 13.30 „Cestovní a tropická medicina“ Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2014 (79,57 KB) 

 

 

Nahoru