SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 30, rok 2021 » Zprávy CEM 12 - prosinec 2021
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 12 - prosinec 2021


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, prosinec 2021, porovnání se stejným měsícem v letech 2012–2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–prosinec 2021, porovnání se stejným obdobím v letech 2012–2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, prosinec 2021, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za listopad 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za listopad 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za listopad 2021

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v prosinci 2021


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (10.1.2022) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (10.1.2022) (133,96 KB
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Potvrzené symptomatické reinfekce covid-19 v ČR do konce roku 2021 Potvrzené symptomatické reinfekce covid-19 v ČR do konce roku 2021 (159,68 KB)
Confirmed symptomatic COVID-19 reinfections in the Czech Republic as of the end 2021

Národní surveillanční algoritmus pro sekvenaci SARS-CoV-2 – pilotní projekt Národní surveillanční algoritmus pro sekvenaci SARS-CoV-2 – pilotní projekt (365,81 KB)
A national surveillance algorithm for SARS-CoV-2 sequencing – a pilot project

Zpráva ECDC o významných přenosných infekčních nemocech za 50. kalendářní týden, 12.–18. 12. 2021 Zpráva ECDC o významných přenosných infekčních nemocech za 50. kalendářní týden, 12.–18. 12. 2021 (75,06 KB)
The ECDC Communicable Disease Threats Report, 12-18 December 2021, week 50

Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ 2021 Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ 2021 (183,93 KB)
Competition of young researchers „For the Prize of the National Institute of Public Health“ 2021


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 1218  Sérologie HIV, HBV a HCV  (PT#M/10-2/2021) EHK – 1218 Sérologie HIV, HBV a HCV (PT#M/10-2/2021) (70,35 KB)

EHK – 1224  Bakteriologická diagnostika   (PT#M//5-4/2021) EHK – 1224 Bakteriologická diagnostika (PT#M//5-4/2021) (256,72 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Plán celostátních akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2022 Plán celostátních akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2022 (198,28 KB)

Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2022 Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2022 (161,54 KB) 

 

 

Nahoru