SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 24, rok 2015 » Zprávy CEM 2 - únor 2015
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 2 - únor 2015


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v únoru 2015 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  únor 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – únor 2015, porovnání s lety 2005 - 2014

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2015


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za prosinec 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc leden 2015

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za leden 2015


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy (dg. A 02) v základní škole a mateřské škole v Mladé Boleslavi


 

AKTUALITY
Latest news

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice (130,79 KB)
Reporting of acute respiratory infections (ARIs) in the Czech Republic


Pneumokoková meningitida s úmrtím Pneumokoková meningitida s úmrtím (41,58 KB)
A fatal case of pneumococcal meningitis

Ocenění  za celoživotní přínos oboru Ocenění za celoživotní přínos oboru (64,27 KB)
The award for a lifetime contribution to the speciality


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Informace Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz CEM SZÚ Informace Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz CEM SZÚ (45,48 KB)
Information of the Department of Air-Borne Bacterial Infections, Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health

Fylogenetická analýza virů A/H3N2 cirkulujících v sezóně 2014/2015 v ČR. (Výsledky ke dni 16. 2. 2015) Fylogenetická analýza virů A/H3N2 cirkulujících v sezóně 2014/2015 v ČR. (Výsledky ke dni 16. 2. 2015) (288,29 KB)
Phylogenetic Analysis of A/H3N2 Viruses in the Season 2015/2015.


Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření (137,20 KB)
List of laboratories providing specialized microbiological analyses in the Czech Republic

Virová hepatitida E v České republice Virová hepatitida E v České republice (389,21 KB)
Viral hepatitis E in the Czech Republic


INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions

VI. Slovenský vakcinologický kongres 2015 VI. Slovenský vakcinologický kongres 2015 (79,39 KB)
The VIth Slovak Vaccinology Congress 2015


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Prof.  MUDr.  Jan  Šejda,  Dr.Sc. – malé připomenutí životního jubilea Prof. MUDr. Jan Šejda, Dr.Sc. – malé připomenutí životního jubilea (53,27 KB)
Professor Jan Šejda, MD, DSc – marking his anniversary


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Klostridiový den 2015, SZÚ 11.4.2015 + Jednodenní konference (Konzultační den) „Problemy lymeské borreliózy a dalších + infekcí přenášených klíšťaty“,  SZÚ 15. 4. 2015 + Odborná konference „Aktuální probléme lékařské parazitologie“ + Velké Karlovice 20.- 22. 5. 2015 Klostridiový den 2015, SZÚ 11.4.2015 + Jednodenní konference (Konzultační den) „Problemy lymeské borreliózy a dalších + infekcí přenášených klíšťaty“, SZÚ 15. 4. 2015 + Odborná konference „Aktuální probléme lékařské parazitologie“ + Velké Karlovice 20.- 22. 5. 2015 (69,08 KB) 

 

 

Nahoru