SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 26, rok 2017 » Zprávy CEM 2 - únor 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 2 - únor 2017


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v lednu 2017 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR vykázané v letech 2007 - 2016, vybrané diagnózy dle MKN 10

Nemocnost na 100000 obyvatel u hlášených infekcí v ČR v období 2007 - 2016, vybrané diagnózy dle MKN 10

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu 2017


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za leden 2017
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.1. 2017

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za leden 2017.
Absolutní počty za leden 2017.


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o alimentární epidemii SUŠICE


 

AKTUALITY
Latest news


Epidemiologická aktualita: Situace ve výskytu spalniček v České republice v letech 2016  a 2017 (do 9. KT) Epidemiologická aktualita: Situace ve výskytu spalniček v České republice v letech 2016 a 2017 (do 9. KT) (40,45 KB)
 Epidemiological update: incidence of measles in the Czech Republic in 2016 and 2017 (by calendar week 9)


Spalničky – situace v zemích EU/EEA Spalničky – situace v zemích EU/EEA (47,37 KB)
Measles – situation in the EU/EEA countries


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice
Reporting of acute respiratory infection (ARIs) un the Czech Republic


Chřipková sezóna 2016/2017
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2016 Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2016 (446,12 KB)
Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2016


Nové uspořádání a aktualizace českých překladů dokumentů EUCAST na webové stránce NRL pro antibiotika Nové uspořádání a aktualizace českých překladů dokumentů EUCAST na webové stránce NRL pro antibiotika (64,56 KB)
Updated Czech versions of EUCAST documents on the website of the National Reference Laboratory for Antibiotics


Virus Zika – přehled posledních vědeckých poznatků z odborné literatury od 9. aktualizované verze Rapid Risk Assessment ECDC za období od 19. října 2016 do 27. ledna 2017 Virus Zika – přehled posledních vědeckých poznatků z odborné literatury od 9. aktualizované verze Rapid Risk Assessment ECDC za období od 19. října 2016 do 27. ledna 2017 (54,95 KB)
Zika virus – recent scientific findings based on literature reviewed after the ninth update of the ECDC Rapid Risk Assessment on Zika virus infection (19 October to 27 January 2017).


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ


Faktory související s rostoucím výskytem HIV/AIDS v ČR Faktory související s rostoucím výskytem HIV/AIDS v ČR (64,01 KB)
Factors related to the rise of HIV/AIDS in the Czech Republic


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 953: Průkaz DNA viru herpes simplex (HSV) a viru varicella zoster (VZV) EHK – 953: Průkaz DNA viru herpes simplex (HSV) a viru varicella zoster (VZV) (122,60 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Dodatky k příspěvku „Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc. – 100 let“, který vyšel v minulém čísle našeho časopisu Dodatky k příspěvku „Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc. – 100 let“, který vyšel v minulém čísle našeho časopisu (33,67 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, KMINE 2017 + XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, 8.–9.června 2017, Brno + 14th Congress of the EMGM, European Meningococcal and Haemophilus Disease Society Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, KMINE 2017 + XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, 8.–9.června 2017, Brno + 14th Congress of the EMGM, European Meningococcal and Haemophilus Disease Society (195,91 KB) 

 

 

Nahoru