SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 27, rok 2018 » Zprávy CEM 2 - únor 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 2 - únor 2018


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Počty případů hlášených infekcí v České republice vykázané v letech 2008–2018, vybrané diagnózy dle MKN 10 viz: EPIDAT
Nemocnost na 100.000 obyvatel u hlášených infekcí v České republice vykázané v období 2008–2018, vybrané diagnózy dle MKN 10

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za leden 2018
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za leden 2018
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.1.2018

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2018


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o hromadném výskytu kožního onemocnění L01.0 - Impetigo u účastníků letního dětského tábora


 

AKTUALITY
Latest news


Další případ letální PVL pneumonie Další případ letální PVL pneumonie (65,52 KB)
Another fatal case of PVL pneumonia


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (26.3.2018) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (26.3.2018) (108,27 KB)
Update of the NRL for influenza and non-influenza respiratory viruses


Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2017 Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2017 (484,73 KB)
Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2017


Záchyt mecC pozitivních MRSA (meticilin rezistentní Staphylococcus aureus) v České republice Záchyt mecC pozitivních MRSA (meticilin rezistentní Staphylococcus aureus) v České republice (74,96 KB)
Detection of mecC-positive methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the Czech Republic


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 999   Bakteriologická diagnostika EHK – 999 Bakteriologická diagnostika (92,71 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

In memoriam ing. Miloslav Doubek In memoriam ing. Miloslav Doubek (41,14 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

World Polio Day 2018; SZÚ 24.10.2018 + XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů; Brno 7.–8.6.2018 + Seminář v Lékařském domě 5.6. 2018 ve 13:30 na téma: Cestovní a tropická medicina + 28. Pečenkovy epidemiologické dny; 12.-14.9.2018; České Budějovice World Polio Day 2018; SZÚ 24.10.2018 + XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů; Brno 7.–8.6.2018 + Seminář v Lékařském domě 5.6. 2018 ve 13:30 na téma: Cestovní a tropická medicina + 28. Pečenkovy epidemiologické dny; 12.-14.9.2018; České Budějovice (98,82 KB) 

 

 

Nahoru