SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 27, rok 2018 » Zprávy CEM 3-4 březen-duben 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 3-4 březen-duben 2018


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Počty případů hlášených infekcí v České republice vykázané v letech 2008–2018, vybrané diagnózy dle MKN 10 viz: EPIDAT
Nemocnost na 100.000 obyvatel u hlášených infekcí v České republice vykázané v období 2008–2018, vybrané diagnózy dle MKN 10

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za únor a březen 2018
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za únor a březen 2018
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.3.2018

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v březnu a dubnu 2018


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o hromadném výskytu gastrointestinálních obtíží u zaměstnanců nemocnice Karlovy Vary


 

AKTUALITY
Latest news

Staphylococcus edaphicus, nový druh methicilin-rezistentního stafylokoka z Antarktidy Staphylococcus edaphicus, nový druh methicilin-rezistentního stafylokoka z Antarktidy (57,04 KB)
Staphylococcus edaphicus, a novel methicillin-resistant staphylococcal species from Antarctica


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2017 - epidemiologická situace a přehled očkování proti pertusi. Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2017 - epidemiologická situace a přehled očkování proti pertusi. (465,68 KB)
Whooping cough syndrome. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2017 - epidemiological situation and an overview of the pertussis vaccination.


Závažná onemocnění způsobená Haemophilus  influenzae v České republice v období 2009-2017 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009-2017 (277,88 KB
Invasive Haemophilus influenzae disease in the Czech Republic in 2009-2017


Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v r. 2017 Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v r. 2017 (61,66 KB
Durveillance of polioviruses and other viruses in sewage in the Czech Republic in 2017


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1009  Sérologie HIV, HBV a HCV EHK – 1009 Sérologie HIV, HBV a HCV (46,88 KB)

EHK – 1013 a 1014  Sérologie HBV DNA a HCV RNA EHK – 1013 a 1014 Sérologie HBV DNA a HCV RNA (59,22 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2017/2018 Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2017/2018 (73,52 KB)
Experience with influenza vaccination in dialysis patients in the Pilsen Region in the 2017/2018 season


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Vzpomínka na významnou plzeňskou mikrobioložku  MUDr. PhMr. Marii Valchovou Vzpomínka na významnou plzeňskou mikrobioložku MUDr. PhMr. Marii Valchovou (44,78 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

28. Pečenkovy epidemiologické dny; 12.-14.9.2018; České Budějovice 28. Pečenkovy epidemiologické dny; 12.-14.9.2018; České Budějovice (45,07 KB) 

 

 

Nahoru