SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 23, rok 2014 » Zprávy CEM 3 - březen 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 3 - březen 2014


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v březnu 2014 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  březen 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – březen 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v březnu2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za únor 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc únor 2014

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za únor 2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemii příušnic ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Roudnici nad Labem


 

AKTUALITY
Latest news

Změna odběrového místa NRL pro pertusi a difterii na kultivační a PCR vyšetření pertuse/parapertuse v SZÚ Změna odběrového místa NRL pro pertusi a difterii na kultivační a PCR vyšetření pertuse/parapertuse v SZÚ (37,68 KB)

České překlady dokumentů EUCAST  na webové stránce České překlady dokumentů EUCAST na webové stránce (63,83 KB)
EUCAST documents available in Czech translation
https://www.eucast.org/translations


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2013 Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2013 (644,57 KB)
Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2013

Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2013 Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2013 (560,60 KB)
Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2013

Pertuse v České republice v roce 2013 – rozbor epidemiologické situace Pertuse v České republice v roce 2013 – rozbor epidemiologické situace (597,07 KB)
Pertussis in the Czech Republic in 2013 – epidemiological situation analysis


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK–818 Průkaz  DNA  Herpes simplex viru a varicella-zoster viru EHK–818 Průkaz DNA Herpes simplex viru a varicella-zoster viru (53,34 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

MUDr. Josef Šámal MUDr. Josef Šámal (42,34 KB)
Josef Šámal, MD (28 March 1932 – 21 March 2014) passed away


 

OZNÁMENÍ
Notifications

11. konference „Přívorovy dny“  Poděbrady 2014, 19. – 21.5.2014 	 Seminář SEM a SIL „Očkování“,  Lékařský dům, 6.5. 2014 odpoledne		 Odborný seminář Vidia: „Aktuality v diagnostice virových a bakteriálních infekcí“ v SZÚ, 26.5.2014 11. konference „Přívorovy dny“ Poděbrady 2014, 19. – 21.5.2014
Seminář SEM a SIL „Očkování“, Lékařský dům, 6.5. 2014 odpoledne
Odborný seminář Vidia: „Aktuality v diagnostice virových a bakteriálních infekcí“ v SZÚ, 26.5.2014
(242,87 KB) 

 

 

Nahoru