SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 26, rok 2017 » Zprávy CEM 3 - březen 2017
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 3 - březen 2017


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v únoru 2017 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR vykázané v letech 2008 - 2016, vybrané 8diagnózy dle MKN 10

Nemocnost na 100000 obyvatel u hlášených infekcí v ČR v období 2007 - 2016, vybrané diagnózy dle MKN 10

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu 2017


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za únor 2017
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za únor 2017.
Absolutní počty za únor 2017.


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních střevních onemocnění v Jedličkově ústavu v Liberci


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice
Reporting of acute respiratory infection (ARIs) un the Czech Republic


Chřipková sezóna 2016/2017
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Projekt ke zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce u zdravotníků s cílem omezit výskyt chřipky jako nozokomiální infekce Projekt ke zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce u zdravotníků s cílem omezit výskyt chřipky jako nozokomiální infekce (70,41 KB)
Project on increasing influenza vaccine uptake among health professionals with the aim of reducing the incidence of nosocomial influenza


Klebsiella variicola, blízce příbuzná druhu Klebsiella pneumoniae, a surveillance EARS-Net Klebsiella variicola, blízce příbuzná druhu Klebsiella pneumoniae, a surveillance EARS-Net (57,44 KB)
Klebsiella variicola, a species closely related to Klebsiella pneumoniae, and EARS-Net surveillance

Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2016 – epidemiologická situace Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2016 – epidemiologická situace (458,33 KB)
Whooping cough syndrome. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2016 - epidemiological situation


Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2016 Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2016 (61,99 KB)
Surveillance of polioviruses and other viruses in sewage in the Czech Republic in 2016


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 954: Bakteriologická diagnostika EHK – 954: Bakteriologická diagnostika (99,02 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, KMINE 2017 + XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, 8.–9. června 2017, Brno Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, KMINE 2017 + XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, 8.–9. června 2017, Brno (72,70 KB) 

 

 

Nahoru