SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 3 - březen 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 3 - březen 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, březen 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - březen 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů v březnu 2019 (počet onemocnění podle data vykázání)
viz: E ISIN a EPIDAT  

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za únor 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za únor 2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, údaje za únor 2019
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v březnu 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemii salmonelózy v mateřské škole v Praze 6 v říjnu – listopadu 2018, etiologické agens Salmonella Coeln


 

AKTUALITY
Latest news


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (23.4.2019) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (23.4.2019) (262.31 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2018 Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2018 (329.09 KB)
Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2018

Seznam pracovišť, která se v České republice věnují mikrobiologické problematice Seznam pracovišť, která se v České republice věnují mikrobiologické problematice (70.28 KB)
List of specialized microbiological laboratories in the Czech Republic

Sledování případů akutních chabých paréz  (AChP) – žádost o spolupráci Sledování případů akutních chabých paréz (AChP) – žádost o spolupráci (256.87 KB)
Surveillance of cases of acute flaccid paralysis (AFP) – call for collaboration


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1029  Sérologie klíšťové encefalitidy EHK – 1029 Sérologie klíšťové encefalitidy (349.41 KB)

EHK – 1036  Sérologie lymeské borreliózy EHK – 1036 Sérologie lymeské borreliózy (370.47 KB)

EHK – 1042  Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK – 1042 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (319.41 KB)


 

OZNÁMENÍ

Notifications

28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej (305.92 KB) 

 

 

Nahoru