SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 23, rok 2014 » Zprávy CEM 4 - duben 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 4 - duben 2014


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR podle krajů v dubnu 2014 viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR,  duben 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden – duben 2014, porovnání s lety 2005 - 2013

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v dubnu 2014


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za březen 2014
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc březen 2014

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za březen 2014


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Zpráva o  hromadném výskytu  norovirových gastroenteritid v Rekreačním středisku Starek, Strmilov, okres Jindřichův Hradec


 

AKTUALITY
Latest news

Aktuality k výskytu koronaviru MERS CoV Aktuality k výskytu koronaviru MERS CoV (52,47 KB)
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

 Poliomyelitis – Deklarace WHO k mimořádné události mezinárodního dopadu pro veřejné zdraví Poliomyelitis – Deklarace WHO k mimořádné události mezinárodního dopadu pro veřejné zdraví (65,05 KB)
Poliomyelitis – WHO Declaration of Public Health Emergency of International Concern

Vyšetření citlivosti k antibiotikům u Campylobacter jejuni a  Campylobacter coli podle EUCAST Vyšetření citlivosti k antibiotikům u Campylobacter jejuni a Campylobacter coli podle EUCAST (247,15 KB)
EUCAST antimicrobial susceptibility testing of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli

Výskyt Enterobacteriaceae produkující karbapenemázy (CPE) v České republice Výskyt Enterobacteriaceae produkující karbapenemázy (CPE) v České republice (81,49 KB)
Carbapenemase producing Enterobacteriaceae detected in the Czech Republic from June 2012 to April 2014


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK-824 Bakteriologická diagnostika EHK-824 Bakteriologická diagnostika (97,06 KB)

Poznámky ke kultivaci kampylobakterů Poznámky ke kultivaci kampylobakterů (47,61 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramural contributions

Využití molekulárně biologických metod v diagnostice virových gastroenteritid Využití molekulárně biologických metod v diagnostice virových gastroenteritid (72,79 KB)
Using molecular biological methods in the diagnosis of viral gastroenteritis


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Vzpomínka na nedožité 90. narozeniny MUDr. Miroslava Přívory, CSc. Vzpomínka na nedožité 90. narozeniny MUDr. Miroslava Přívory, CSc. (48,58 KB)
In memory of what would have been the 90th birthday of  Miroslav Přívora, MD, PhD


 

OZNÁMENÍ
Notifications

XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Plzeň 18. – 20.6. 2014 Seminář SIL a SEM v Lékařském domě  „Neuroinfekce“  3.6.  odpoledne	 26. Pečenkovy epidemiologické dny, Luhačovice 16. – 18.9. 2014 XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Plzeň 18. – 20.6. 2014 Seminář SIL a SEM v Lékařském domě „Neuroinfekce“ 3.6. odpoledne
26. Pečenkovy epidemiologické dny, Luhačovice 16. – 18.9. 2014
(138,70 KB) 

 

 

Nahoru