SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 28, rok 2019 » Zprávy CEM 4 - duben 2019
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 4 - duben 2019


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, duben 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - duben 2019, porovnání se stejným obdobím v letech 2010 – 2018 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů v dubnu 2019 (počet onemocnění podle data vykázání)
viz: E ISIN a EPIDAT  

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za březen 2019
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje ke dni 31.3.2019
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za březen 2019

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v dubnu 2019


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečné hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu parotitidy v okrese Jihlava


 

AKTUALITY
Latest news


Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (17.5.2019) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (17.5.2019) (75.17 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Izoláty Enterococcus faecium a Enterococcus faecalis rezistentní k linezolidu v České republice od roku 2009 až 2018 Izoláty Enterococcus faecium a Enterococcus faecalis rezistentní k linezolidu v České republice od roku 2009 až 2018 (80.63 KB)
Linezolid resistant Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis isolates in the Czech Republic in 2009-2018

Přehled výskytu salmonelóz a kampylobakterióz v České republice v roce 2018 Přehled výskytu salmonelóz a kampylobakterióz v České republice v roce 2018 (150.86 KB)
Salmonellosis and campylobacteriosis in the Czech Republic in 2018

Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR  v roce 2018 o spolupráci Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2018 (69.13 KB)
Surveillance of polioviruses and other enteroviruses in sewage in the Czech Republic in 2018

Errata k článku: Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ v roce 2018 Errata k článku: Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ v roce 2018 (53.02 KB)
Errata: Laboratory diagnostics in the National Reference Laboratory for Staphylococci, Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health, in 2018


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1059  Bakteriologická diagnostika EHK – 1059 Bakteriologická diagnostika (104.27 KB)

EHK – 1064  Sérologie HIV, HBV a HCV EHK – 1064 Sérologie HIV, HBV a HCV (60.92 KB)


 

OZNÁMENÍ

Notifications

28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej + XV. Vakcinologické dny HK + VII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2019 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej + XV. Vakcinologické dny HK + VII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2019 (1.35 MB) 

 

 

Nahoru